current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Jak wygląda audyt systemu zarządzania środowiskowego?

W tym odcinku serii POZNAWAJ ŚWIAT OCZAMI EKSPERTÓW Marek Koźmik, Kierownik Systemów Zarządzania Środowiskowego i Energią TÜV Rheinland Polska, opowiada na czym polega jego praca. Kamera towarzyszyła naszemu ekspertowi w trakcie audytu w krakowskiej hucie, należącej do ArcelorMittal Poland, największego producenta stali w Polsce. W filmie poruszane są kwestie istotne dla lepszego zrozumienia roli audytora, ale także wpływ przedsiębiorst na ochronę środowiska naturalnego.

Zapoznaj się z artykułami eksperta

Kiedy warto wdrażać w firmie produkcyjnej standard ISO 14001?

Czytaj więcej

Do zarządzania energią trzeba podejść systemowo

Czytaj więcej

Zrównoważony rozwój dzięki gospodarce o obiegu zamkniętym

Czytaj więcej

Zdaniem klientów

Jak w ArcelorMittal hartowały się systemy zarządzania?Zintegrowany system zarządzania funkcjonujący w ArcelorMittal Poland jest jednym z głównych narzędzi do realizacji polityki spółki, co oznacza, że nie tylko jest spójny ze strategią firmy, ale jest także środkiem do jej wypełniania. Kluczowym założeniem zrównoważonej produkcji stali, półwyrobów i wyrobów hutniczych jest ciągłe zmniejszanie oddziaływania zakładów ArcelorMittal Poland na środowisko oraz zgodność z normami i zobowiązaniami.

Czytaj więcej >>

Krzysztof Warchoł, Pełnomocnik Zarządu ArcelorMittal Poland S.A. ds. ZSZ

CEMEX bierze odpowiadzialność za środowiskoGłównym filarem, na którym opiera się sprawowanie nadzoru nad ochroną środowiska w naszej firmie jest funkcjonujący obecnie we wszystkich zakładach CEMEX Polska system zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001. Zgodnie z założeniami przyjętej polityki środowiskowej prowadzimy działalność w sposób eliminujący lub przynajmniej minimalizujący oddziaływanie na otoczenie.

Czytaj więcej >>

Tadeusz Radzięciak – Członek Zarządu CEMEX Polska Sp. z o.o., Czechy i Europa Wschodnia, Dyrektor Pionu Produkcji i Technologii Cementu, Dyrektor Cementowni Chełm

Certyfikacja systemów zarządzania

System zarządzania środowiskowego ISO 14001

Czytaj więcej

System zarządzania energią ISO 50001

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo i higiena pracy ISO 45001

Czytaj więcej

Sprawdź ofertę szkoleń

System zarządzania środowiskowego ISO 14001

Czytaj więcej

System zarządzania energią ISO 50001

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo i higiena pracy ISO 45001

Czytaj więcej

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!