current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
Certyfikacja domów mobilnych

Certyfikacja domów mobilnych

Ucieczka z miasta do miejsc blisko natury to obecnie marzenie bardzo wielu zapracowanych osób. Pojawienie się możliwości wykonywania pracy zdalnie spowodowała, że coraz większą popularnością cieszą się domy mobilne, które dają perspektywę swobodnego wyboru miejsca zamieszkania.

Domy mobilne są zdefiniowane w normie EN 13878 jako „przewoźne domki kempingowe”. Dom mobilny nie jest kamperem czy przyczepą kempingową, stanowi natomiast znakomitą opcję domu letniskowego.

Wymagania wobec producentów domów mobilnych

Rosnące zapotrzebowanie na domy mobilne w Europie sprawiło, że liczba producentów domów mobilnych znacząco wzrosła. Konkurencja na rynku sprawiła, że klienci stali się bardziej wymagający i świadomi swoich potrzeb. Producenci chcąc sprostać oczekiwaniom, wdrażają wiele innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych, standardów wykończenia oraz wyposażenia, z uwzględnieniem możliwości zamieszkania, także w okresie zimowym.

Przy doborze tych rozwiązań producenci powinni zwrócić szczególną uwagę nie tylko na komfort oraz kwestie wizualne/estetyczne, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo użytkowników i spełnienie wymagań technicznych.

Dom mobilny należy budować zgodnie z obowiązującymi przepisami. W Polsce podstawowym wymaganiem jakie stosuje się przy projektowaniu budynków jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. To wymaganie prawne odnosi się do wielu norm technicznych.

Oprócz tego rozporządzenia, praktyczne wskazówki przy budowie domów mobilnych podaje norma europejska EN 1647. Można w niej znaleźć wymagania, które wynikają z wieloletniego doświadczenia dotyczącego użytkowania domków potocznie określanych jako „holenderskie” lub „angielskie”. Przykładowo, norma podaje klasyfikację obciążenia śniegiem, podział na klasy izolacyjności cieplnej, wymagań konstrukcyjnych odnośnie ewakuacji, wytycznych do projektowania łóżek piętrowych, a także narzuca konieczność napisania instrukcji obsługi oraz osobno instrukcji bezpieczeństwa.

Domy mobilne i ich certyfikacja w TÜV Rheinland Polska

Eksperci Sekcji Bezpieczeństwa i Jakości Wyrobów posiadają doświadczenie w przeprowadzaniu ocen według wymagań normy EN 1647. Certyfikacja domów mobilnych w TÜV Rheinland Polska daje pewność, że domki są w pełni bezpieczne i spełniają europejskie wymagania. Pomaga zoptymalizować procesy produkcji i zapewnia powtarzalność produktów. Certyfikacja domów mobilnych gwarantuje także, że procesy wytwarzania są monitorowane oraz realizowane na najwyższym poziomie techniczno-organizacyjnym.

Certyfikat TÜV Rheinland daje możliwość wyróżnienia własnej marki na konkurencyjnym rynku. Stanowi odpowiedź na potrzeby zarówno producentów, jak i konsumentów. Jego wartość doceniona została w większości krajów Europy, szczególnie na Zachodzie staje się on tzw. dobrą praktyką, jak i jednym z oczekiwań dotyczącym potwierdzenia spełnienia wymagań.

Korzyści płynące ze współpracy z TÜV Rheinland Polska

  • Wprowadzenie do obrotu produktu bezpiecznego, niezagrażającego konsumentom
  • Umocnienie marki na tle konkurencji
  • Możliwość ekspansji międzynarodowej
  • Pewność, że wdrażane innowacyjne rozwiązania techniczne spełniają wymogi normatywne

Krzysztof Świątko – Specjalista ds. Certyfikacji Wyrobów TÜV Rheinland Polska

Usługi powiązane

Certyfikat i oznakowanie zgodności CE

Certyfikat i oznakowanie zgodności CE

Przejrzystość i bezpieczeństwo na rynkach europejskich.

Więcej

Certyfikacja i badanie placów zabaw i skateparków

Kontrola placu zabaw - badanie i certyfikacja placów zabaw | PL | TÜV Rheinland

Bezpieczne place zabaw oraz skateparki i spokój ducha.

Więcej

Badanie mebli - certyfikacja mebli

Badanie mebli - certyfikacja mebli

Badamy i certyfikujemy meble oraz wystawiamy nasze znaki certyfikacji

Więcej

Zobacz również

Certyfikacja małych domów szkieletowych i modułowych

Poznaj możliwości Laboratorium Mechanicznego TÜV Rheinland Polska

Co warto wiedzieć o znakowaniu wyrobów non-food

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!