current language
Poland available in the following languages:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Kotły parowe


TÜV Rheinland

Niezależnie od tego, jaki dział w firmie reprezentujesz i jaką pozycję w łańcuchu dostaw zajmuje Twoja organizacja, jesteś zobligowany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, jakości oraz compliance. Dotyczy to zarówno podejścia do pracowników, produktów, usług, jak i systemów zarządzania. Jako niezależny dostawca usług – zarówno w centrali w Kolonii w Niemczach, jak i pozostałych lokalizacjach na całym świecie – oferujemy usługi dla wszystkich głównych gałęzi przemysłu i obszarów życia. Nasi eksperci badają, monitorują, kontrolują, oceniają i certyfikują produkty, sprzęt, procesy i systemy zarządzania. Ponadto, dzielimy się wiedzą z naszymi klientami w trakcie licznych szkoleń.

Od 1872 roku stoimy na straży jakości i bezpieczeństwa, oferując szeroką gamę usług, specjalistyczną wiedzę oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania. Nasi eksperci działają w oparciu o obowiązujące przepisy, specyfikacje własne klienta lub inne, mające zastosowanie standardy.

Usługi

Badania twardości metali, badania metalograficzne
Badania twardości metali, badania metalograficzne 

Badania wykonywane przez TÜV Rheinland, dadzą Państwu pewność, że metal spełnia wymagania dotyczące twardości.

Badania zmęczeniowe materiałów
Badania zmęczeniowe materiałów 

TÜV Rheinland Polska - badania zmęczeniowe, badania wytrzymałościowe, badania mechaniczne, testy obiążeniowe.

Kontrole dostawcy
Kontrole dostawcy 

Zapewnimy, że zakupiony przez Państwa sprzęt będzie spełniał obowiązujące przepisy i Państwa normy jakościowe.

Międzynarodowe dopuszczenia dla urządzeń ciśnieniowych
Międzynarodowe dopuszczenia dla urządzeń ciśnieniowych 

Uznawane na całym świecie dopuszczenia urządzeń ciśnieniowych.

Nadzór budowlany
Nadzór budowlany 

Nasze usługi nadzoru budowlanego zabezpieczają wartość Państwa projektu zapewniając jakość projektu oraz zapobiegając opóźnieniom.

Rurociągi
Rurociągi  

TÜV Rheinland korzysta z najnowszych technologii w dziedzinie bezpieczeństwa w systemach rurociągowych.

Usługi Expediting
Usługi expediting dla projektów przemysłowych 

Zapewniamy, że sprzęt, materiały i komponenty dotrą we właściwe miejsce, we właściwym czasie i będą właściwe.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!