current language
Poland available in the following languages:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Komponenty mechaniczne


TÜV Rheinland

Niezależnie od tego, jaki dział w firmie reprezentujesz i jaką pozycję w łańcuchu dostaw zajmuje Twoja organizacja, jesteś zobligowany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, jakości oraz compliance. Dotyczy to zarówno podejścia do pracowników, produktów, usług, jak i systemów zarządzania. Jako niezależny dostawca usług – zarówno w centrali w Kolonii w Niemczach, jak i pozostałych lokalizacjach na całym świecie – oferujemy usługi dla wszystkich głównych gałęzi przemysłu i obszarów życia. Nasi eksperci badają, monitorują, kontrolują, oceniają i certyfikują produkty, sprzęt, procesy i systemy zarządzania. Ponadto, dzielimy się wiedzą z naszymi klientami w trakcie licznych szkoleń.

Od 1872 roku stoimy na straży jakości i bezpieczeństwa, oferując szeroką gamę usług, specjalistyczną wiedzę oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania. Nasi eksperci działają w oparciu o obowiązujące przepisy, specyfikacje własne klienta lub inne, mające zastosowanie standardy.

Usługi

Certyfikat i oznakowanie zgodności CE
Certyfikat i oznakowanie zgodności CE 

Przejrzystość i bezpieczeństwo na rynkach europejskich.

Homologacja
Homologacja 

Proces zatwierdzania zgodności wyrobów.

Znak jakości
Znak jakości "LGA tested quality" 

Kompleksowe badania jakości produktów.

Znak LGA tested
Znak LGA tested 

Produkty niezmiennie dobrej jakości.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!