current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

Brak zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń

Wszystkie urządzenia elektryczne lub elektroniczne transmitują, a także odbierają fale elektromagnetyczne, które potencjalnie mogą powodować zakłócenia w funkcjonowaniu innych urządzeń elektronicznych lub elektrycznych. Z pewnością każdy usłyszał trzaski zakłóceń radiowych lub widział szum zakłóceń w transmisjach telewizyjnych. Aby temu zapobiec, urządzenia elektryczne muszą spełniać wytyczne dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej i posiadać znak CE. Wszystkie wyroby elektryczne lub elektroniczne wprowadzane na rynek muszą spełniać wymagania dyrektywy 2014/30/EU. Jako akredytowana jednostka certyfikująca TÜV Rheinland oferuje kompleksowe usługi, które pomogą Państwu spełnić wymogi dyrektywy.

Zalety korzystania z usług TÜV Rheinland

Kontrole wyrobów i certyfikacja oferowane przez TÜV Rheinland umożliwiają:

 • Zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi zawartymi w dyrektywie w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej
 • Uzyskanie niezależnej oceny zgodności
 • Skorzystanie z szybkiego przeprowadzania kontroli i bogatego doświadczenia firmy TÜV Rheinland
 • Zmniejszenie odpowiedzialności za produkt dzięki ocenie przeprowadzonej przez niezależną jednostkę certyfikującą
 • Poprawę pozycji na rynku dzięki wprowadzaniu sprawdzonych wyrobów

Ocena według TÜV Rheinland

Eksperci TÜV Rheinland dokonują oceny kompatybilności elektromagnetycznej wyrobów w zaledwie trzech krokach:

 1. Badania produktu zgodnie z wytycznymi dyrektywy 2014/30/EU. Urządzenia należy konstruować w taki sposób, aby transmitowane fale elektromagnetyczne nie zakłócały pracy innych urządzeń i odwrotnie
 2. Sporządzenie sprawozdania z badania
 3. Certyfikacja

Zakres kontroli

W świetnie wyposażonych laboratoriach badawczych, w tym zamkniętych obiektach, pracownicy TÜV Rheinland wykonują badania następujących wyrobów:

 • Elektryczne urządzenia do pomiaru smogu
 • Artykuły AGD i rekreacyjne
 • Maszyny przemysłowe
 • Sprzęt komputerowy
 • Akcesoria motoryzacyjne
 • Komponenty
 • Oświetlenie
 • Wyroby medyczne
 • Sprzęt laboratoryjny
 • Systemy alarmowe

Dzięki użyciu laboratorium mobilnego, TÜV Rheinland przeprowadza również liczne procedury pomiarowe w krótkim czasie i na miejscu.

TÜV Rheinland: uznana na świecie jednostka badawcza

W Niemczech

Niemiecka Federalna Agencja ds. Sieci Elektroenergetycznych, Gazowniczych, Telekomunikacyjnych, Pocztowych i Transportowych (BNetzA), umieściła TÜV Rheinland na liście "jednostek notyfikowanych" zgodnie z dyrektywą w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej. Dzięki temu TÜV Rheinland może dokonywać oceny zgodności produktów, określać odchylenia od normy lub stwierdzić brak istnienia ujednoliconych norm.

Na świecie

TÜV Rheinland posiada autoryzację Federalnej Komisji ds. Komunikacji w Stanach Zjednoczonych do przeprowadzania kontroli. Autoryzacja ta uprawnia pracowników TÜV Rheinland do przeprowadzania audytów zarówno w Europie jak i za granicą.

Procedura CB

Jako Krajowy Instytut Certyfikacyjny, TÜV Rheinland wiele lat temu wdrożył procedurę CB. Proces CB jest podstawą krajowych certyfikacji w wielu innych krajach Unii Europejskiej, także w krajach, które nie są jeszcze oficjalnie państwami członkowskimi.

Dobrowolny znak zgodności M+T

TÜV Rheinland oferuję możliwość nie obligatoryjnej certyfikacji wyrobów na zgodność ze znakiem M+T(Monitoring + Testing), który potwierdza spełnienie przez wyrób wymagań zawartych w dyrektywie EMC. Dodatkowo znak M+T jest dowodem na to, że proces produkcyjny jest monitorowany na właściwych etapach co pozwala produkować wyrób w sposób powtarzalny przy zachowaniu założonej jakości. Certyfikacja M+T oferuje badania wyrobów i inspekcję miejsca produkcji wraz z przeglądem dokumentacji. Po pozytywnym przebiegu procesu certyfikacji, Klient otrzymuje prawo do posługiwania się znakiem M+T przez okres 5 lat.

Przykłady wyrobów

 • Systemy alarmowe
 • Sprzęt AGD i wyroby rekreacyjne
 • Maszyny przemysłowe
 • Sprzęt komputerowy
 • Akcesoria do samochodów
 • Komponenty
 • Sprzęt laboratoryjny
 • Oświetlenie
 • Wyroby medyczne

To też może Cię zainteresować

Akcesoria komputerowe

Akcesoria komputerowe

Badania sprzętu komputerowego.

Więcej

Badania i certyfikacja wyrobów elektrycznych

Badania i certyfikacja wyrobów elektrycznych

Badania i certyfikacja wyrobów elektrycznych

Więcej

Badania na zgodność z procedurą CB

Badania na zgodność z procedurą CB

Krok w kierunku rynków międzynarodowych.

Więcej

Dopuszczenia międzynarodowe dla wyrobów medycznych

Dopuszczenia międzynarodowe dla wyrobów medycznych

Klucz do wprowadzenia wyrobów na nowe rynki.

Więcej

Oświetlenie

Oświetlenie

Zapewnianie jakości i bezpieczeństwa produktów oświetleniowych.

Więcej

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu