current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Kolej


TÜV Rheinland

Niezależnie od tego, jaki dział w firmie reprezentujesz i jaką pozycję w łańcuchu dostaw zajmuje Twoja organizacja, jesteś zobligowany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, jakości oraz compliance. Dotyczy to zarówno podejścia do pracowników, produktów, usług, jak i systemów zarządzania. Jako niezależny dostawca usług – zarówno w centrali w Kolonii w Niemczach, jak i pozostałych lokalizacjach na całym świecie – oferujemy usługi dla wszystkich głównych gałęzi przemysłu i obszarów życia. Nasi eksperci badają, monitorują, kontrolują, oceniają i certyfikują produkty, sprzęt, procesy i systemy zarządzania. Ponadto, dzielimy się wiedzą z naszymi klientami w trakcie licznych szkoleń.

Od 1872 roku stoimy na straży jakości i bezpieczeństwa, oferując szeroką gamę usług, specjalistyczną wiedzę oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania. Nasi eksperci działają w oparciu o obowiązujące przepisy, specyfikacje własne klienta lub inne, mające zastosowanie standardy.

Usługi

Badania zmęczeniowe materiałów
Badania zmęczeniowe materiałów 

TÜV Rheinland Polska - badania zmęczeniowe, badania wytrzymałościowe, badania mechaniczne, testy obiążeniowe.

Bezpieczeństwo dla systemów kolejowych
Bezpieczeństwo i ochrona operacji kolejowych 

Większe bezpieczeństwo i niezawodność dzięki praktycznym koncepcjom bezpieczeństwa i ochrony.

Szkolenie w zakresie kolejnictwa
Szkolenie w zakresie kolejnictwa 

Seminaria i kursy dotyczące kolejnictwa i systemów kolejowych

Zamówienia kolejowe i wsparcie przetargowe
Strategie zamówień i procedury przetargowe w kolejnictwie  

Uzyskaj wsparcie począwszy od zdefiniowania strategii zakupów po faktyczne wsparcie przetargowe na całym świecie.

Od pierwszej eksploracji rynku do oceny możliwości i praktycznego wspomagania procesu ofertowego.  

Konsultacje strategiczne i rozwój biznesu dla branży kolejowej, od wstępnej eksploracji rynku po pomoc w zakresie ofert i wsparcie przy wejściu na rynek.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!