current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

ISCC - Certyfikacja zrównoważonego rozwoju produkcji biomasy

ISCC - Certyfikacja zrównoważonego rozwoju produkcji biomasy

Potwierdzenie zrównoważonego rozwoju produkcji biomasy

Celem systemu ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) jest stworzenie międzynarodowego i przejrzystego systemu certyfikacji biomasy i bioenergii. Przy odpowiedniej certyfikacji system ISCC może:

 • Przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (GHG)
 • Promować zrównoważone użytkowanie gruntów
 • Promować identyfikowalność
 • Chronić naturalne biosfery
 • Zapewnić zrównoważony rozwój społeczny

Certyfikacja z systemem ISCC pozwala wytwórcom i producentom wziąć odpowiedzialność za emisję dwutlenku węgla i zmniejszyć ryzyko szkodliwych przedsięwzięć. Jest to także skuteczna metoda, która pozwala klientom rozpoznać różnicę pomiędzy ofertą biopaliw produkowanych w sposób zrównoważony i niezrównoważony.

Korzyści z certyfikacji

Certyfikacja ISCC z TÜV Rheinland to:

 • Zwiększenie szansy rozwoju firm na rynku międzynarodowym
 • Poprawa wizerunku firmy dzięki wykazaniu swojego zaangażowania w produkcję i sprzedaż produktów ekologicznych
 • Certyfikacja nie ograniczona tylko do niektórych rodzajów biomasy, lecz obejmuje wszystkie istotne materiały
 • Możliwość zastosowania niemal we wszystkich sektorach gospodarki, m.in. w produkcji rolnej, przetwórstwie, handlu, przemyśle, organizacjach pozarządowych, instytucjach badawczych i administracji rządowej
 • Pewność, że produkty są wytwarzane z zachowaniem zasad zrównoważonej produkcji oraz z zagadnieniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem społecznym

Certyfikacja

Eksperci TÜV Rheinland przeprowadzają certyfikację w 3 etapach.

Audyt kryteriów zrównoważonego rozwoju w zakresie:

 • Sprawdzenia użytkowania gruntów i zmianę wykorzystania za pomocą baz danych i zdjęć satelitarnych
 • Sprawdzenia dokumentacji systemowej

Weryfikacja bilansu masy:

 • Rachunkowość przychodzących i wychodzących przepływów biomasy
 • Audyt wiarygodności i zrównoważonego rozwoju systemu

Obliczenie emisji gazów cieplarnianych:

 • Dyrektywa 2009/28/EC wymaga 35% oszczędności emisji gazów cieplarnianych, zwiększonej do 50% w styczniu 2017 i 60% w styczniu 2018 dla zakładów które rozpoczęły swoją produkcję w 2017 roku

Dyrektywa 2009/28/EC

Dyrektywa 2009/28/EC, która jest podstawą systemu ISCC, promuje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz określa ramy dla certyfikacji zrównoważonego rozwoju.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu