current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Diagnostyka in vitro


TÜV Rheinland

Niezależnie od tego, jaki dział w firmie reprezentujesz i jaką pozycję w łańcuchu dostaw zajmuje Twoja organizacja, jesteś zobligowany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, jakości oraz compliance. Dotyczy to zarówno podejścia do pracowników, produktów, usług, jak i systemów zarządzania. Jako niezależny dostawca usług – zarówno w centrali w Kolonii w Niemczach, jak i pozostałych lokalizacjach na całym świecie – oferujemy usługi dla wszystkich głównych gałęzi przemysłu i obszarów życia. Nasi eksperci badają, monitorują, kontrolują, oceniają i certyfikują produkty, sprzęt, procesy i systemy zarządzania. Ponadto, dzielimy się wiedzą z naszymi klientami w trakcie licznych szkoleń.

Od 1872 roku stoimy na straży jakości i bezpieczeństwa, oferując szeroką gamę usług, specjalistyczną wiedzę oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania. Nasi eksperci działają w oparciu o obowiązujące przepisy, specyfikacje własne klienta lub inne, mające zastosowanie standardy.

Usługi

Aktywne i nieaktywne wyroby medyczne
Aktywne i nieaktywne wyroby medyczne 

Ocena zgodności aktywnych i nieaktywnych wyrobów medycznych według dyrektywy 93/42/EWG.

Badania na zgodność z procedurą CB
Badania na zgodność z procedurą CB 

Krok w kierunku rynków międzynarodowych.

Badania wyrobów medycznych
Badania wyrobów medycznych 

Poprawa wyników sprzedażowych dzięki dobrowolnej certyfikacji wyrobów.

Certyfikacja ISO 14001
ISO 14001 

Certyfikujemy systemy zarządzania środowiskiem zgodnie z ISO 14001.

Dopuszczenia międzynarodowe dla wyrobów medycznych
Dopuszczenia międzynarodowe dla wyrobów medycznych  

Klucz do wprowadzenia wyrobów na nowe rynki.

EN ISO 13485 - certyfikacja systemu zarządzania dla branży medycznej
Certyfikacja EN ISO 13485 

Ocena systemu zarządzania jakością.

Wyroby medyczne do diagnostyki in-vitro
Wyroby medyczne do diagnostyki in-vitro 

TÜV Rheinland bada i certyfikuje systemy zarządzania jakością oraz wyroby.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!