current language
Poland available in the following languages:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Budynki


TÜV Rheinland

Niezależnie od tego, jaki dział w firmie reprezentujesz i jaką pozycję w łańcuchu dostaw zajmuje Twoja organizacja, jesteś zobligowany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, jakości oraz compliance. Dotyczy to zarówno podejścia do pracowników, produktów, usług, jak i systemów zarządzania. Jako niezależny dostawca usług – zarówno w centrali w Kolonii w Niemczach, jak i pozostałych lokalizacjach na całym świecie – oferujemy usługi dla wszystkich głównych gałęzi przemysłu i obszarów życia. Nasi eksperci badają, monitorują, kontrolują, oceniają i certyfikują produkty, sprzęt, procesy i systemy zarządzania. Ponadto, dzielimy się wiedzą z naszymi klientami w trakcie licznych szkoleń.

Od 1872 roku stoimy na straży jakości i bezpieczeństwa, oferując szeroką gamę usług, specjalistyczną wiedzę oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania. Nasi eksperci działają w oparciu o obowiązujące przepisy, specyfikacje własne klienta lub inne, mające zastosowanie standardy.

Usługi

BQI – kontrola jakości prac budowlanych i remontowych
BQI – kontrola jakości prac budowlanych i remontowych 

Kontrola jakości budynków na wybranym etapie budowy.

Budownictwo i nieruchomości
Budownictwo i nieruchomości 

Dobry plan i profesjonalnie prowadzona budowa.

Materiały i wyroby budowlane
Materiały i wyroby budowlane 

Certyfikaty jakości dla wszystkich rodzajów materiałów.

Ochrona przeciwwybuchowa
Ochrona przeciwwybuchowa  

Skuteczna ochrona przeciwwybuchowa.

Planowanie w budownictwie
Planowanie w budownictwie 

Dokładne i kompleksowe planowanie nieruchomości.

Polityka klimatyczna i handel emisjami
Polityka klimatyczna i handel emisjami  

Wsparcie dla projektów związanych z ochroną klimatu m.in. weryfikacje wskaźników zgodności dla inwestycji ujętych w KPI.

Przenośniki i urządzenia transportowe
Przenośniki i urządzenia transportowe  

Bezpieczna eksploatacja przenośników i urządzeń transportowych.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!