current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Budynki


TÜV Rheinland

Niezależnie od tego, jaki dział w firmie reprezentujesz i jaką pozycję w łańcuchu dostaw zajmuje Twoja organizacja, jesteś zobligowany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, jakości oraz compliance. Dotyczy to zarówno podejścia do pracowników, produktów, usług, jak i systemów zarządzania. Jako niezależny dostawca usług – zarówno w centrali w Kolonii w Niemczach, jak i pozostałych lokalizacjach na całym świecie – oferujemy usługi dla wszystkich głównych gałęzi przemysłu i obszarów życia. Nasi eksperci badają, monitorują, kontrolują, oceniają i certyfikują produkty, sprzęt, procesy i systemy zarządzania. Ponadto, dzielimy się wiedzą z naszymi klientami w trakcie licznych szkoleń.

Od 1872 roku stoimy na straży jakości i bezpieczeństwa, oferując szeroką gamę usług, specjalistyczną wiedzę oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania. Nasi eksperci działają w oparciu o obowiązujące przepisy, specyfikacje własne klienta lub inne, mające zastosowanie standardy.

Usługi

Budownictwo i nieruchomości
Budownictwo i nieruchomości 

Dobry plan i profesjonalnie prowadzona budowa.

Efektywność energetyczna
Efektywność energetyczna 

Efektywność energetyczna obiektów budowlanych.

Instalacje tryskaczowe i hydranty
Instalacje tryskaczowe i hydranty 

Badania Instalacji tryskaczowych oraz hydrantów.

Nadzór budowlany
Nadzór budowlany 

Nasze usługi nadzoru budowlanego zabezpieczają wartość Państwa projektu zapewniając jakość projektu oraz zapobiegając opóźnieniom.

Ochrona przeciwpożarowa
Ochrona przeciwpożarowa 

Skuteczna ochrona przeciwpożarowa.

Ochrona przeciwwybuchowa
Ochrona przeciwwybuchowa  

Skuteczna ochrona przeciwwybuchowa.

Oddymianie i kontrola zadymienia
Oddymianie i kontrola zadymienia 

Bezpieczne drogi ewakuacyjne i swobodny dostęp służb ratowniczych.

Planowanie w budownictwie
Planowanie w budownictwie 

Dokładne i kompleksowe planowanie nieruchomości.

Procedury należytej staranności na rynku nieruchomości
Procedury należytej staranności na rynku nieruchomości 

Oceny możliwości i ryzyka związanego z nieruchomościami.

Przenośniki i urządzenia transportowe
Przenośniki i urządzenia transportowe  

Bezpieczna eksploatacja przenośników i urządzeń transportowych.

Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne 

Zwiększenie produktywności dzięki efektywnym systemom wentylacji i klimatyzacji.

Termografia
Termografia 

Obrazy termiczne i termografy dla przemysłu i fizyki budynków.

Usługi Expediting
Usługi expediting dla projektów przemysłowych 

Zapewniamy, że sprzęt, materiały i komponenty dotrą we właściwe miejsce, we właściwym czasie i będą właściwe.

Weryfikacja projektów i planowanie
Weryfikacja projektów i planowanie  

Solidne podstawy dla nowych projektów.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!