current language
Poland available in the following languages:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Bezpieczeństwo higieniczne


TÜV Rheinland

Niezależnie od tego, jaki dział w firmie reprezentujesz i jaką pozycję w łańcuchu dostaw zajmuje Twoja organizacja, jesteś zobligowany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, jakości oraz compliance. Dotyczy to zarówno podejścia do pracowników, produktów, usług, jak i systemów zarządzania. Jako niezależny dostawca usług – zarówno w centrali w Kolonii w Niemczach, jak i pozostałych lokalizacjach na całym świecie – oferujemy usługi dla wszystkich głównych gałęzi przemysłu i obszarów życia. Nasi eksperci badają, monitorują, kontrolują, oceniają i certyfikują produkty, sprzęt, procesy i systemy zarządzania. Ponadto, dzielimy się wiedzą z naszymi klientami w trakcie licznych szkoleń.

Od 1872 roku stoimy na straży jakości i bezpieczeństwa, oferując szeroką gamę usług, specjalistyczną wiedzę oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania. Nasi eksperci działają w oparciu o obowiązujące przepisy, specyfikacje własne klienta lub inne, mające zastosowanie standardy.

Usługi

Kontrola mikrobiologiczna dotycząca występowania Legionelli
Wykrywanie bakterii Legionella  

Ocena ryzyka wystąpienia Legionelli przeprowadzana pod kątem warunków sanitarnych i jakości wody w instalacji.

UTZ Certified
Program certyfikacji UTZ 

Wzmocnij zaufanie konsumentów, potwierdzając swoje zaangażowanie w zrównoważone rolnictwo. Dowiedz się więcej!

Woda - badania sanitarne
Woda - badania sanitarne 

Badania wody - jakość wody, na którą można liczyć.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!