current language
Poland available in the following languages:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Bezpieczeństwo żywności


TÜV Rheinland

Niezależnie od tego, jaki dział w firmie reprezentujesz i jaką pozycję w łańcuchu dostaw zajmuje Twoja organizacja, jesteś zobligowany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, jakości oraz compliance. Dotyczy to zarówno podejścia do pracowników, produktów, usług, jak i systemów zarządzania. Jako niezależny dostawca usług – zarówno w centrali w Kolonii w Niemczach, jak i pozostałych lokalizacjach na całym świecie – oferujemy usługi dla wszystkich głównych gałęzi przemysłu i obszarów życia. Nasi eksperci badają, monitorują, kontrolują, oceniają i certyfikują produkty, sprzęt, procesy i systemy zarządzania. Ponadto, dzielimy się wiedzą z naszymi klientami w trakcie licznych szkoleń.

Od 1872 roku stoimy na straży jakości i bezpieczeństwa, oferując szeroką gamę usług, specjalistyczną wiedzę oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania. Nasi eksperci działają w oparciu o obowiązujące przepisy, specyfikacje własne klienta lub inne, mające zastosowanie standardy.

Usługi

Certyfikacja dla producentów żywności, zgodna ze standardem FSSC 22000
Certyfikacja dla producentów żywności, zgodna ze standardem FSSC 22000 

Globalna norma bezpieczeństwa żywności – dla producentów i dostawców.

Certyfikacja GLOBAL G.A.P.
GLOBALG.A.P. IFA, GRASP i GLOBALG.A.P. Chain of Custody 

Wytyczne dobrych praktyk rolniczych GlobalG.A.P. i GRASP

Certyfikacja QAFP (Quality Assurance for Food Products)
QAFP – System Gwarantowanej Jakości Żywności 

Zwiększenie zaufania konsumentów do wyrobów mięsnych poprzez ocenę jakości i bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami QAFP.

Certyfikacja rolnictwa ekologicznego
Certyfikacja rolnictwa ekologicznego 

Kontrole ekologiczne na zgodność z Rozporządzeniem Rady (WE).

Certyfikacja zarządzania jakością dla przemysłu spożywczego, certyfikacja ISO 22000
Certyfikacja zarządzania jakością dla przemysłu spożywczego, certyfikacja ISO 22000 

Zapewnienie jakości bez luk – od producenta do konsumenta.

Integrowana produkcja roślin
Integrowana produkcja roślin 

Integrowana produkcja roślin (IP) jest nowoczesnym system jakości żywności, który pozwala otrzymać zdrową żywność.

PN-EN 14065 – Certyfikacja w branży pralniczej
PN-EN 14065 – Certyfikacja w branży pralniczej 

Certyfikacja w branży pralniczej według normy PN-EN 14065.

PN-EN 15593 - Certyfikacja produkcji opakowań spożywczych
PN-EN 15593 - Certyfikacja produkcji opakowań spożywczych 

Certyfikacja produkcji opakowań spożywczych według normy PN-EN 15593: 2010.

UTZ Certified
Program certyfikacji UTZ 

Wzmocnij zaufanie konsumentów, potwierdzając swoje zaangażowanie w zrównoważone rolnictwo. Dowiedz się więcej!

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!