current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Badania zmęczeniowe materiałów

Badania zmęczeniowe materiałów

Zabezpieczenie przed stratami spowodowanymi zmęczeniem materiałów

Powtarzające się cyklicznie obciążenia np. w trakcie załadunków i rozładunków, mogą powodować zmęczenie materiałów prowadząc do powstania uszkodzeń np. pęknięć. Aby uniknąć dodatkowych kosztów warto przeprowadzić badania zmęczeniowe, które zweryfikują wytrzymałość materiałów.

TÜV Rheinland oferuje badania zmęczeniowe materiałów prowadzone przez wykwalifikowanych inżynierów mechaników. TÜV Rheinland gwarantuje prawidłowe wykonanie testu przy użyciu specjalistycznych urządzeń.

Zalety ze współpracy z TÜV Rheinland

 • wykluczenie wad konstrukcyjnych lub błędów obliczeniowych
 • Potwierdzenie wytrzymałości i odporności materiałów na powtarzające się obciążenia
 • Potwierdzenie dokładnośći obliczeń obciążeniowych
 • Udokumentowane badania bezpieczeństwa
 • Sprawne przeprowadzenie testów i krótki czas oczekiwania na wyniki
 • Prowadzenie testów według surowych norm jakości przyjętych przez TÜV Rheinland
 • Potwierdzenie zgodności z odpowiednimi wymaganiami prawnymi

Proces realizacji

Etapy badań zmęczeniowych przyjęte przez TÜV Rheinland:

 • Przygotowanie próbki i umieszczenie jej w urządzeniu.
 • Uruchomienie urządzenia, zaprogramowanego zgodnie z uprzednio określonymi parametrami (w zależności od wielkości i przeznaczenia materiału).
 • Cykliczne badania identyfikujące oznaki zmęczenia materiału

Zmęczenie pojawia się, gdy materiał poddawany jest wielokrotnemu obciążaniu i odciążaniu. Jeśli obciążenia przekraczają pewien próg, na powierzchni zaczynają tworzyć się mikropęknięcia. W końcu pęknięcia osiągną wielkość krytyczną i struktura ulega nagłemu uszkodzeniu.

Kształt konstrukcji znacząco wpływa na trwałość zmęczeniową materiału. Otwory kwadratowe lub ostro zakończone narożniki powodują powstawanie większych obciążeń lokalnych. Dlatego aby zwiększyć wytrzymałość zmęczeniową konstrukcji należy stosować otwory okrągłe oraz łagodne przejścia między poszczególnymi przekrojami poprzecznymi., Próbki metali bada się przy użyciu specjalnych maszyn, które wykonują szybkozmienne cykle obciążeniowe.

Inne usługi TÜV Rheinland

Usługi pokrewne oferowane przez TÜV Rheinland:

 • Badania mechaniczne
 • Próba rozciągania

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu