current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Badania zgodności z amerykańskimi normami CPSIA

Badania zgodności z amerykańskimi normami CPSIA

Badania emisji formaldehydu zgodnie z amerykańskimi normami CPSIA

W przypadku produktów dla dzieci, nie ma miejsca na błędy. Produkty wprowadzane na rynek USA muszą spełniać federalne przepisy w zakresie wymagań bezpieczeństwa. Każda niezgodność może skutkować zakazem dystrybucji wyrobu.

TÜV Rheinland oferuje badania emisji formaldehydu zgodnie z amerykańskimi normami CPSIA, które zapewniają spełnić wymagania Ustawy o poprawie bezpieczeństwa wyrobów konsumpcyjnych (CPSIA).

TÜV Rheinland Group posiada niezależne laboratorium akredytowane przez Komisję ds. bezpieczeństwa wyrobów konsumpcyjnych (CPSIA), upoważnione do prowadzenia badań na obecność farb zawierających ołów w produktach dla dzieci, w tym tkaninach, tworzywach sztucznych, gumach i zabawkach, zgodnie z przepisem 16 CFR, część 1303.

Zalety korzystania z usług TÜV Rheinland

Usługi oferowane przez TÜV Rheinland w zakresie zgodności z amerykańskimi normami CPSIA zapewniają:

 • Zgodność z amerykańskim prawem federalnym, w tym z Ustawą o poprawie bezpieczeństwa wyrobów konsumpcyjnych (CPSIA)
 • Zyskanie przewagi konkurencyjnej dzięki certyfikatom wystawianym przez rozpoznawaną na całym świecie jednostkę certyfikującą
 • Redukcję kosztów, dzięki szybko przeprowadzanym kontrolom przez jednostkę z długoletnim doświadczeniem
 • Mniejsze ryzyko odpowiedzialności firmy dzięki udokumentowanym badaniom bezpieczeństwa
 • Szybki dostęp do rynku USA

TÜV Rheinland oferuje badania zgodności z amerykańskimi normami CPSIA

TÜV Rheinland przeprowadza badania zgodnie z amerykańskimi wytycznymi Ustawy o poprawie bezpieczeństwa wyrobów konsumpcyjnych (CPSIA), w tym:

 • Analizę ryzyka i odpowiedzialności
 • Badania wg norm CPSIA
 • Analizę produktów
 • Weryfikację spełnienia Obowiązków prawnych:
 • Określenie Planu i strategii osiągnięcia zgodności

Ustawa o poprawie bezpieczeństwa wyrobów konsumpcyjnych (CPSIA) jest amerykańskim prawem federalnym wprowadzonym 14 sierpnia 2008 r., które:

 • Ogranicza stosowanie ołowiu i ftalanów w produktach dla dzieci
 • Wprowadza obowiązkowe wymagania normatywne dla zabawek (ASTM F963)
 • Wymaga, aby niektóre produkty badano w niezależnym laboratorium
 • Dotyczy produktów, które podlegają którejkolwiek z zasad bezpieczeństwa produktów konsumenckich na mocy ustawy lub podobnego przepisu, zakazu, normy lub rozporządzenia na mocy innej ustawy wprowadzonej przez Radę ds bezpieczeństwa Produktów (CPSC)

Inne usługi oferowane przez TÜV Rheinland w zakresie zgodności z amerykańskimi normami CPSIA, które mogą Państwa zainteresować:

 • Audyty zakładów produkcyjnych
 • Inspekcje
 • Badania i certyfikacje
 • Badania zabawek
 • Program TÜV STAR

Produkty objęte badaniami

Usługi TÜV Rheinland obejmują produkty dla dzieci, w tym:

 • Tekstylia
 • Tworzywa sztuczne
 • Gumy
 • Zabawki

To też może Cię zainteresować

Analizy, badania chemiczne i fizykochemiczne

Analizy, badania chemiczne i fizykochemiczne

Badania substancji szkodliwych w wyrobach konsumpcyjnych i w otoczeniu.

Więcej

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu