current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Ocena dostawcy za pomocą audytu amfori BSCI

Ocena dostawcy zgodnie z Kodeksem postępowania amfori BSCI

Odpowiedzialność w całym łańcuchu dostaw dzięki naszym audytom amfori BSCI

Audyty amfori BSCI przeprowadzane przez TÜV Rheinland

W ramach internacjonalizacji wiele firm coraz częściej przenosi swoją produkcję do innych krajów. W tym procesie jako firma ponosisz wielką odpowiedzialność w zakresie zarządzania ryzykiem i odpowiedzialności społecznej. Amfori wspiera Cię w tym, aby zapewnić, że Twoi dostawcy traktują ludzi i środowisko w odpowiedzialny sposób.

Celem amfori jest promowanie społecznie akceptowalnych warunków pracy w przedsiębiorstwach. Ich długoterminowa strategia „Vision 2030” ma na celu sprostanie stale zmieniającym się światowym trendom w kierunku otwartego i zrównoważonego handlu. Biorąc udział w amfori BSCI w sposób oczywisty i widoczny, popierasz uczciwe warunki pracy i bezpieczeństwo pracy w krajach swoich dostawców. Nasi eksperci wspierają Cię w optymalny sposób dzięki audytowi amfori BSCI. Stanowi on także doskonałą podstawę do certyfikacji zgodnie z normą SA8000.

Jako niezależna firma przeprowadzimy audyt Twoich dostawców i sprawdzimy zgodność z Kodeksem postępowania amfori BSCI. W swoich audytach dostawców możesz polegać na szerokim doświadczeniu naszych ekspertów, a dzięki audytowi możesz wzmocnić zaufanie swoich klientów i partnerów biznesowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat amfori i audytów amfori BSCI? Nasi eksperci chętnie udzielą Ci dalszych informacji!

Pokaż swoje zaangażowanie w uczciwe warunki pracy z pomocą amfori

Dzięki audytowi amfori BSCI stworzysz sobie nowe możliwości marketingowe. Przestrzegając Kodeksu postępowania, wzmacniasz zaufanie interesariuszy do Twojej firmy. Korzystając z audytu amfori BSCI, zyskujesz również kluczową przewagę konkurencyjną w procedurach przetargowych i udowadniasz, że kwestie takie jak zrównoważony rozwój społeczny i etyczny są dla Ciebie istotne. Bierzesz również odpowiedzialność za uczciwe warunki produkcji i pracy oraz stwarzasz możliwość udowodnienia swojego zaangażowania społecznego.

Oszczędzasz także czas i pieniądze! Dzięki audytowi amfori BSCI unikasz kosztownych wielokrotnych audytów, a jednocześnie stwarzasz solidne podstawy pod późniejszą certyfikację SA8000 .

Sześć kroków do Twojego audytu dostawców amfori BSCI

 1. Wnioskowanie o audyt za pośrednictwem platformy amfori BSCI
 2. Przygotowanie do pełnego audytu, wypełnienie kwestionariusza samooceny
 3. Pełny audyt dla dostawców z wstępnymi i końcowymi spotkaniami oraz kontrola na terenie zakładu
 4. Wynik audytu i raport, w tym dokumentacja wyników na platformie amfori BSCI
 5. Ewentualny audyt uzupełniający po okresie do 12 miesięcy, jeśli wymagania nie zostały spełnione
 6. Powtórny audyt przed upływem dwóch lat

Skorzystaj z naszego doświadczenia

Przeprowadzamy audyty dostawców amfori BSCI jako niezależna firma. Nasi eksperci to kompetentny partner, który wspiera Cię swoją rozległą wiedzą. Dzięki naszej usłudze unikasz niedogodności związanych z wielokrotnymi audytami, a także oszczędzasz koszty i czas. Skorzystaj z naszych usług i pokaż swoim klientom i partnerom biznesowym, że uczciwe warunki pracy i zrównoważony rozwój społeczny i etyczny są dla Ciebie ważne.

Potrzebujesz audytu amfori BSCI? Zachęcamy do kontaktu z nami!

Audyt dostawców amfori BSCI – pytania i odpowiedzi

pdf Często zadawane pytania dotyczące audytów dostawców amfori BSCI 210 KB Pobierz

Sprawiedliwe warunki pracy, przyjazna środowisku produkcja

Standard BSCI wymaga m.in. spełnienia postanowień konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy:

 • Zgodności ze wszystkimi mającymi zastosowanie krajowymi wymaganiami prawnymi,
 • Gwarantowania pewności zatrudnienia,
 • Przestrzegania prawa do wolności zrzeszania się i rokowania układu, zbiorowego,
 • Zakazu jakiejkolwiek formy dyskryminacji,
 • Zapewnienia płacy pozwalającej na osiągnięcie minimum socjalnego,
 • Przestrzegania uregulowań dot. czasu pracy i okresów odpoczynku,
 • Jasnych zasad i procedur zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • Zakazu pracy dzieci,
 • Zakazu pracy przymusowej,
 • Zgodności z minimalnymi wymaganiami odnośnie zarządzania odpadami, emisjami i ściekami,
 • Zgodności z minimalnymi wymaganiami odnośnie postępowania z substancjami chemicznymi i niebezpiecznym.

Inne usługi

ISO 14001 - System zarządzania środowiskowego

Systemy zarządzania środowiskowego ISO 14001

Certyfikujemy systemy zarządzania środowiskiem zgodnie z ISO 14001.

Więcej

Certyfikacja SA8000 – standard społecznie odpowiedzialnego zarządzania organizacją

Certyfikacja SA8000 – standard społecznie odpowiedzialnego zarządzania organizacją

Standard dla społecznie odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Więcej

Weryfikacja EMAS

Weryfikacja EMAS

System Ekozarządzania i Audytu.

Więcej

Zmiany w systemie zarządzania jakością ISO 9001

Zmiany w systemie zarządzania jakością ISO 9001

Wysoka jakość gwarancją zadowolenia klientów.

Więcej

Kontakt

Masz pytania dotyczące audytu amfori BSCI? Skontaktuj się z nami!

Masz pytania dotyczące audytu amfori BSCI? Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu