SHARE
X

Szkolenia z zarządzania, przywództwa i umiejętności miękkich

Szkolenia biznesowe to szkolenia motywacyjne i interpersonalne, rozwijające kluczowe dla życia zawodowego umiejętności. To również szkolenia z zarządzania zespołem dla menedżerów, chcących doskonalić swoje kompetencje kierownicze, m.in. przywództwo, zarządzanie czasem.

Szkolenia tworzyliśmy mając na uwadze Państwa rozwój osobisty oraz sugestie i potrzeby. Programy zostały skonstruowane w taki sposób, aby dostarczyć Państwu wiedzę i niezbędne narzędzia z zakresu:

 • Komunikacji interpersonalnej
 • Pracy w grupie
 • Motywacji i automotywacji
 • Technik antystresowych i asertywności
 • Budowania i zarządzania zespołem

Szkolenia biznesowe, w tym szkolenia dla menedżerów, realizujemy głównie w formule zamkniętej.

W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt.

Wszystkich tych, którzy chcieliby przeszkolić się z podstawowych umiejętności biznesowych zapraszamy na wybrane szkolenia otwarte.

Zapisz się na szkolenie!

Wśród realizowanych przez nas tematów szkoleń znajdują się m.in:

 • Akademia Lidera TÜV – moduł menadżerski
 • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
 • Negocjacje handlowe z klientem sieciowym
 • Zawód trener – od czego zacząć?
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Metodyka zarządzania projektami
 • Strategiczne zarządzanie projektami
 • Doskonalenie procesów biznesowych
 • Metodyka budowy strategii
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona informacji niejawnych
 • Skuteczne przywództwo
 • Organizacja pracy własnej i zarządzanie czasem
 • Zarządzanie stresem i sobą w stresie
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego
 • Techniki umawiania spotkań
 • Etykieta w biznesie i autoprezentacja
 • Warsztaty profesjonalnej obsługi klienta
 • Negocjacje i obrona przed manipulacją
 • Techniki sprzedaży
 • Sztuka pozyskania i utrzymania klienta
 • Budowanie relacji
 • Asertywność w kontaktach handlowych
 • Skuteczna windykacja
 • Feedback negatywny
 • Techniki antystresowe
 • Trening kreatywności i otwartość na zmiany
 • Komunikacja interpersonalna
 • Rozwiązywanie problemów w obszarze komunikacji
 • Sztuka motywacji i automotywacji
 • Sztuka radzenia sobie z „trudnym” klientem
 • Techniki wywierania wpływu
 • Budowanie i zarządzanie zespołem
 • Delegowanie zadań
 • Efektywna rekrutacja personelu
 • Techniki prezentacji i wystąpienia publiczne
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu