SHARE
X

Środowisko i energia

Zarządzanie środowiskiem

Zarządzanie środowiskiem

System zarządzania środowiskowego, audytor, pełnomocnik, ISO 14001, TÜV, EMAS, warsztaty doskonalące.

Zarządzanie energią

Zarządzanie energią

Wiedza z zakresu energii i jej efektywności, ISO 50001, EN ISO 16001.

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Obowiązki podmiotów gospodarczych wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów ochrony środowiska.