SHARE
X

Zrównoważony rozwój

Biznes zrównoważony i społecznie odpowiedzialny to biznes bezpieczny i zyskowny nie tylko dziś, ale i w przyszłości. To taki biznes, który uwzględnia relacje z otoczeniem w długofalowej perspektywie. Państwa firma jest oceniania przez pracowników, klientów i inwestorów pod kątem stabilności, spełniania wymagań prawa i międzynarodowych norm. Dzięki naszym usługom mogą Państwo wcześniej zidentyfikować ryzyka i zareagować na nie. Pomagamy dostrzec mocne strony
i wykorzystać je do budowania przewagi konkurencyjnej.

BSCI

Systematyczna ocena kwestii społecznych w łańcuchu dostaw.

SA8000

Standard dla społecznie odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem.

SMETA

Zobowiązanie do przestrzegania dobrowolnych standardów społecznych dla zapewnienia sprawiedliwych warunków pracy - SMETA

Raporty odpowiedzialności społecznej

Społeczna odpowiedzialność, czyli biznes oparty na wartościach ekonomicznych, społecznych i środowiskowych.