SHARE
X

Bezpieczeństwo i higiena pracy, audyt BHP

Bezpieczeństwo w przemyśle: Dzięki systemowi zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (audyt BHP) zgodnemu z normami SCC, SCP, lub OHSAS 18001, zapewnią Państwo systematyczne i zrównoważone podejście do zachowania bezpieczeństwa pracy.

Certyfikacja OHSAS 18001

Certyfikacja OHSAS 18001

Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Certyfikacja SCC / SCP

Certyfikacja SCC / SCP

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy dla podwykonawców.