SHARE
X

Odnawialne źródła energii

Energia wiatrowa, cieplna energia słoneczna oraz energia fotowoltaiczna mają coraz większe znaczenie w bilansie energetycznym. To samo odnosi się do ich jakości, bezpieczeństwa i wydajności. TÜV Rheinland oferuje wsparcie dla producentów, operatorów oraz usługodawców na rynku energii odnawialnej we wszystkich aspektach bezpieczeństwa instalacji, bezpieczeństwa technicznego, zapewnienia jakości i rentowności.

Zakłady wytwarzające biogazy

Biogazownie

Cenna energia elektryczna otrzymywana z odpadów organicznych. TÜV Rheinland oferuje pomoc dla wytwórni biogazów.

Energia sIoneczna

Energia sIoneczna

Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji ciepła.

Ogniwa fotowoltaiczne

Ogniwa fotowoltaiczne

Ekologiczny sposób produkcji energii.

Turbiny wiatrowe

Turbiny wiatrowe

Energetyka wiatrowa: dobrze zaprojektowana i opłacalna.

Certyfikacja turbin wiatrowych

Certyfikacja turbin wiatrowych

Certyfikacja typów i komponentów turbin wiatrowych.