SHARE
X

Ochrona klimatu i środowiska

Z pewnością są Państwo w pełni świadomi swojej odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego. Ochrona klimatu i efektywność energetyczna znajdują się wysoko na liście priorytetów firmy. TÜV Rheinland wykonuje pomiary, certyfikuje oraz udziela porad w zakresie emisji, imisji, wygłuszania i izolacji akustycznej oraz obowiązków operatorów, zgodnie z przepisami dotyczącymi poważnych zdarzeń.

Efektywność energetyczna w biznesie i przemyśle

Efektywność energetyczna

Efektywne wykorzystanie energii to oszczędność i ochrona środowiska.

Emisje

Emisje

Kontrola zanieczyszczeń powietrza: pomiar - ocena - doradztwo.

Kogeneracja

Kogeneracja

Równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego.

Polityka klimatyczna i handel emisjami

Polityka klimatyczna i handel emisjami

Wsparcie dla projektów związanych z ochroną klimatu m.in. Weryfikacje wskaźników zgodności dla inwestycji ujętych w KPI.

Wykrywanie bakterii Legionella

Wykrywanie bakterii Legionella

Ocena ryzyka wystąpienia Legionelli przeprowadzana pod kątem warunków sanitarnych i jakości wody w instalacji.

Weryfikacja rocznych raportów emisji gazów cieplarnianych CO2

Weryfikacja rocznych raportów emisji gazów cieplarnianych CO2

Poprawne sprawozdania dotyczących emisji gazów cieplarnianych - dzięki wiedzy ekspertów TÜV Rheinland.