SHARE
X

Certyfikacja i badania wyrobów medycznych

Producenci wytwarzający wyroby medyczne ponoszą ogromną odpowiedzialność. Produkt ma przynosić możliwie największe korzyści, przy jednoczesnym spełnieniu wysokich wymagań prawnych. Eksperci i certyfikacja TÜV Rheinland dają pewność, że spełniają Państwo oba te wymagania. Jako międzynarodowo uznawana "jednostka notyfikowana", obecna w ponad 60 krajach, TÜV Rheinland może również ułatwić Państwu szybki dostęp do rynków na całym świecie.

Aktywne implantowane wyroby medyczne (AIMD)

Aktywne implantowane wyroby medyczne (AIMD)

Oceny zgodności aktywnych implantowanych wyrobów medycznych.

Aktywne i nieaktywne wyroby medyczne

Aktywne i nieaktywne wyroby medyczne

Ocena zgodności aktywnych i nieaktywnych wyrobów medycznych według dyrektywy 93/42/EWG.

Badania wyrobów medycznych

Badania wyrobów medycznych

Poprawa wyników sprzedażowych dzięki dobrowolnej certyfikacji wyrobów.

Dopuszczenia międzynarodowe dla wyrobów medycznych

Dopuszczenia międzynarodowe

Klucz do wprowadzenia wyrobów na nowe rynki.

IEC 60601-1 - Elektryczny sprzęt medyczny

IEC 60601-1

Czy Państwa elektryczne urządzenia medyczne są zgodne z normami bezpieczeństwa?

Wyroby medyczne do diagnostyki in-vitro

Wyroby medyczne do diagnostyki in-vitro

TÜV Rheinland bada i certyfikuje systemy zarządzania jakością oraz wyroby.

Wyroby medyczne (MDD)

Wyroby medyczne (MDD)

Ocena wyrobów medycznych i wyposażenia do diagnostyki in-vitro - oznaczanie znakiem CE.