SHARE
X

Audytor wewnętrzny ZKP na zgodność z wymaganiami normy EN 1090

 

Przejdź do wyszukiwarki szkoleń

Korzyści

 • Poznanie wymagań normy EN 1090 oraz norm powiązanych w procesie wytwarzania konstrukcji
 • Zdobycie wiedzy w zakresie wymagań stawianych dla funkcji audytora wewnętrznego m.in. w zakresie przeprowadzania audytów wewnętrznych, przygotowania dokumentacji niezbędnej w procesie zakładowej kontroli produkcji wraz z praktycznym opracowaniem dokumentacji audytów wewnętrznych i przeglądu systemu ZKP
 • Program

  Wymagania formalne

 • Wymagania prawne: unijne i krajowe, dotyczące ZKP – Dyrektywa WE oraz Rozporządzenia UE
 • Wymagania normy EN 1090-1 w zakresie Zakładowej Kontroli Produkcji
 • Procesy i dokumentacja ZKP
 • Dokumentacja wytwórcy a system ZKP – deklaracja WU, oznakowanie CE, jakość wyrobu
 • Funkcja audytora wewnętrznego w systemie ZKP

 • Audytor: rola, zadania, odpowiedzialność, wpływ na funkcjonowanie systemu zakładowej kontroli produkcji
 • Rola audytora wewnętrznego w procesach jakości
 • Kwalifikacje i kwalifikowanie audytora
 • Autor dokumentacji procesu i proces audytowania
 • Audyty wewnętrzne – zakresy audytów, procesy audytowane
 • Dokumentacja i zapisy z audytu – zakres i rola
 • Przeprowadzanie audytów – warsztat

 • Przygotowanie zakresu oraz planów rocznych audytów wewnętrznych
 • Określenie zakresu audytu wewnętrznego w systemie ZKP
 • Sporządzenie listy kontrolnej do audytu wewnętrznego
 • Przeprowadzenie audytu dla wybranego procesu specjalnego – przykłady dla 3 procesów specjalnych
 • Opracowanie dokumentacji z audytu – lista niezgodności, obserwacji, działań korygujących, adresaci niezgodności
 • Opracowanie raportu z audytu, przekazanie informacji i ocena wpływu na jakość wyrobu i efektywność systemu ZKP
 • Egzamin

  Grupa docelowa

  Szkolenie połączone z warsztatem, dedykowane osobom powiązanym z Zakładową Kontrolą Produkcji, projektowaniem, funkcjonowaniem i oceną działania ZKP, w tym:

 • Kierownikom/pełnomocnikom Zakładowej Kontroli Produkcji
 • Audytorom wewnętrznym ZKP, systemów jakości i/lub zintegrowanych systemów jakości
 • Pracownikom działów jakości, osobom odpowiedzialnym za systemy jakości i działy produkcyjne
 • Osobom odpowiedzialnym za efektywne funkcjonowanie systemu ZKP
 • Osobom nadzorującym jakościowe wytwarzanie wyrobu, reklamacje i działania korygujące
 • Warunki przyjęcia

 • Znajomość zagadnień związanych z zakresem Zakładowej Kontroli Produkcji
 • Doświadczenie w procesach zakładowej kontroli produkcji wyrobów wg EN 1090
 • Znajomość wymagań normy EN ISO 19011 (wskazane)
 • Znajomość zagadnień związanych z audytowaniem systemów jakości (zalecane)
 • Znajomość wymagań normy ISO 9001 (zalecane)
 • Certyfikat wewnętrznego/zewnętrznego audytora systemu jakości (mile widziane)
 • Zaświadczenie/Certyfikat

  Uczestnicy otrzymują certyfikat audytora wewnętrznego.

  Trener

  Nasze szkolenia prowadzone są przez zespół profesjonalistów – wykwalifikowanych trenerów, którzy dysponują nie tylko wiedzą teoretyczną, ale również wieloletnim doświadczeniem w danej branży.

  Informacje o cenie

  Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • materiały do realizacji ćwiczeń/praktyk
 • przerwę kawową, lunch
 • certyfikat audytora wewnętrznego