SHARE
X

Audytor wewnętrzny antykorupcyjnego systemu zarządzania ISO 37001

 

Przejdź do wyszukiwarki szkoleń

Korzyści

 • Zdobycie kompetencji audytora wewnętrznego antykorupcyjnego systemu zarządzania
 • Program

 • Definicje korupcji
 • Regulacje prawne dotyczące korupcji
 • Obszary działalności najbardziej narażone na korupcję
 • Przegląd wymagań normy ISO 37001 (wprowadzenie, zakres normy, odniesienia normatywne, terminy i definicje, kontekst organizacji, przywództwo, planowanie, wsparcie, funkcjonowanie, ocena skuteczności, doskonalenie)
 • Ryzyko korupcyjne – metodologia i przykłady
 • Cele audytu i rodzaje audytów
 • Zasady audytowania – w tym postępowanie etyczne, rzetelność, staranność, niezależność, opieranie się na dowodach, planowanie i przygotowanie audytu
 • Przeprowadzenie audytu: ocena dokumentacji, przygotowanie dokumentów roboczych, spotkanie otwierające, ocena zgodności: pojęcie niezgodności, spostrzeżeń, potencjałów i pozytywów, spotkanie zamykające, przygotowanie raportu z audytu, działania poaudytowe
 • Psychologiczne aspekty prowadzenia audytu, komunikacja werbalna i niewerbalna, stany „Ja”, słuchanie „aktywne”, przebieg rozmowy audytowej – norma ISO 19011, rodzaje pytań audytowych, spotkanie otwierające i zamykające
 • Dokumentowanie i gradacja niezgodności, analiza przyczyn wystąpienia niezgodności, działania korekcyjne, korygujące, ocena skuteczności działań, raport z audytu
 • Studia przypadków – ocena przedstawionych sytuacji audytowych, opis niezgodności, analiza przyczyn niezgodności, działania korekcyjne, działania korygujące
 • Przykładowe pytania/zagadnienia audytowe w zakresie ISO 37001
 • Egzamin
 • Grupa docelowa

  Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników i menadżerów pragnących zdobyć kompetencje audytora wewnętrznego antykorupcyjnego systemu zarządzania.

  Warunki przyjęcia

  W przypadku osób, które nie posiadają doświadczenia zawodowego w systemach zarządzania jakością, wymagana jest dobra znajomość wymagań normy ISO 31007.

  Zaświadczenie/Certyfikat

  Uczestnicy po zaliczeniu egzaminu końcowego otrzymują Certyfikat Audytora Wewnętrznego.

  Trener

  Nasze szkolenia prowadzone są przez zespół profesjonalistów – wykwalifikowanych trenerów, którzy dysponują nie tylko wiedzą teoretyczną, ale również wieloletnim doświadczeniem w danej branży.

  Informacje o cenie

  Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • przerwę kawową, lunch
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • certyfikat imienny