SHARE
X

8D/Problem Solving – Rozwiązywanie problemów

 

Przejdź do wyszukiwarki szkoleń

Korzyści

 • Uzyskanie wiedzy na temat praktycznego zastosowania metodologii rozwiązywania problemów 8D
 • Program

 • Wprowadzenie w temat szkolenia
 • Metodologia rozwiązywania problemów 8D
 • Co to jest metoda 8D i kiedy ją można stosować
 • D0 – Przygotowanie do procesu 8D
 • D1 – Powołanie zespołu 8D
 • D2 – Opis problemu
 • D3 – Wprowadzenie tymczasowych działań zaporowych
 • D4 – Zdefiniowanie i weryfikacja przyczyny głównej (metoda 5 WHY, wykres przyczynowo-skutkowy Ishikawy, burza mózgów, diagram Pareto, histogram)
 • D5 – Wybór i weryfikacja stałych działań korygujących
 • D6 – Wprowadzenie i zatwierdzenia stałych działań korygujących (PDCA)
 • D7 – Wprowadzenie i zatwierdzenia stałych działań korygujących (zapobieganie ponownym wystąpieniom problemom)
 • D8 – Podziękowania i uznania dla zespołu 8D
 • Podsumowanie szkolenia
 • Grupa docelowa

  Szkolenie zostało zaprojektowane dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, menedżerów firm, menedżerów produkcji, planistów, a także pracowników operacyjnych oraz pracowników działów jakości.

  Warunki przyjęcia

  Z uwagi na wstępny charakter szkolenia mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni – niezależnie od poziomu posiadanej wiedzy.

  Zaświadczenie/Certyfikat

  Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

  Trener

  Nasze szkolenia prowadzone są przez zespół profesjonalistów – wykwalifikowanych trenerów, którzy dysponują nie tylko wiedzą teoretyczną, ale również wieloletnim doświadczeniem w danej branży.

  Informacje o cenie

  Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • przerwy kawowe, lunch
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • certyfikat/zaświadczenie