SHARE
X

Członkostwa w Komitetach Technicznych PKN

TÜV Rheinland Polska jest członkiem Komitetów Technicznych działających przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Komitety Techniczne

Komitety Techniczne to ciała powoływane do prowadzenia prac normalizacyjnych w przyporządkowanych im zakresach tematycznych. W skład Komitetów Technicznych wchodzą specjaliści delegowani przez organy administracji rządowej, organizacje: gospodarcze, pracodawców, konsumenckie, zawodowe i naukowo-techniczne, szkół wyższych i nauki oraz pracownicy PKN, z zachowaniem zasady reprezentatywności wszystkich zainteresowanych stron oraz z uwzględnieniem potrzeb gospodarki krajowej.

Do zadań Komitetów należy m.in.:

  • określanie stanu i kierunków prac normalizacyjnych,
  • przygotowywanie programów prac normalizacyjnych,
  • udział w projektowaniu i opiniowanie polskich norm,
  • nadzór nad aktualnością polskich norm.

Więcej informacji na stronie PKN przejdź do strony PKN