SHARE
X

Zaangażowanie interesariuszy

Jak ludzie widzą naszą praca? Z punktu widzenia naszych interesariuszy, jakie tematy są istotne dla TÜV Rheinland? Gdzie jest miejsce na poprawę?

Aby znaleźć odpowiedzi na te pytania pozostajemy w bliskim kontakcie z interesariuszami TÜV Rheinland. Jest dla nas ważne, aby na drodze dialogu z klientami, dostawcami, pracownikami, środowiskiem naukowym i organizacjami pozarządowymi dojść do wzajemnego zrozumienia stanowisk i celów. Dzięki regularnym konsultacjom z zainteresowanymi stronami mamy wiedzę na temat ich oczekiwań. Możemy również lepiej określić kanały komunikacji odnośnie raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju.

Wyniki pierwszego badania wykazały, że interesariusze oczekują większej przejrzystości w komunikacji i dalszych możliwości dialogu. Potraktowaliśmy te oczekiwania poważnie, dlatego zaczęliśmy od przedstawienia naszego podejścia do zrównoważonego rozwoju w 2009 r., w pierwszym raporcie zrównoważonego rozwoju, a od 2010 r. włączyliśmy je do zintegrowanego raportu TÜV Rheinland. W celu określenia wzajemnych oczekiwań w 2011 zorganizowaliśmy pierwszy okrągły stół z przedstawicielami zainteresowanych stron. Dodatkowym celem dialogu jest włączenie interesariuszy do naszego procesu decyzyjnego – w kompleksowy sposób w perspektywie długoterminowej.. Nasza znajomość potrzeb interesariuszy TÜV Rheinland stanowi cenny impuls do udoskonalenia i rozwoju strategii zrównoważonego rozwoju firmy.