SHARE
X

Odpowiedzialność

Poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność wobec środowiska i społeczeństwa. Regularnie wymieniamy się poglądami z zainteresowanymi stronami i wspólnie ustalamy , które problemy są istotne dla naszej odpowiedzialności ekonomicznej, ekologicznej i społecznej. W ramach naszej strategii zrównoważonego rozwoju wdrażamy konkretne działania, które mają np. przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii i emisji CO2. Mamy również na celu osiągnięcie większego zróżnicowania pod względem płci i różnorodności etnicznej w ramach całej naszej grupy.


Podstawę dla naszej odpowiedzialności społecznej stanowi nasz system zgodności. Oczekiwania i wymagania klientów dotyczące uczciwości możemy spełniać tylko wtedy, kiedy nasi pracownicy w swojej codziennej pracy uznają i działają zgodnie z przepisami prawa i wytycznymi korporacyjnymi.

Cele i osiągniecia

Jak spełniamy postawione przez siebie cele?

Compliance

Zgodność z normami, przepisami prawa – podstawa dla działalności neutralnego dostawcy usług.

Nagroda TÜV Rheinland Global Compact

Nagroda dla wybitnych osobistości, które w swojej pracy wspierają cele Global Compact.

Zaangażowanie interesariuszy

Wymiana poglądów dla rozwijania zrozumienia dla stanowisk i celów naszych interesariuszy.