SHARE
X

Nagroda TÜV Rheinland Global Compact

Międzynarodowa nagroda TÜV Rheinland Global Compact jest widoczny dowodem na promowanie zasad Global Compact. Fundacja TÜV Rheinland przyznaje nagrodę wybitnym osobistościom, które w swojej pracy wspierają cele Global Compact. Ta unikalna nagroda została przyznana po raz pierwszy w 2008 roku przy wsparciu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zastąpiła ona przyznawaną przez fundację TÜV Rheinland od 1974 nagrodę TÜV Rheinland za Ochronę Środowiska.

Były członek niemieckiego parlamentu, sekretarz stanu, minister edukacji, minister ds. transportu, a także prezydent miasta Frankfurtu, jak i przewodniczący Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju rządu federalnego Niemiec został uhonorowany za swoje osiągnięcia w promowaniu idei zrównoważonego rozwoju i jego zobowiązanie do włączenia tych kwestii do polityki.

W 2011 r., przedsiębiorca dr Michael Otto otrzymał nagrodę o wartości € 25,000 jako hołd dla jego długoletniego przykładnego zaangażowania w kwestie społeczne i środowiskowe, zarówno w jego własnej firmie i społeczeństwie w szerokim tego słowa znaczeniu.