SHARE
X

Na miejscu

Odpowiedzialność społeczna TÜV Rheinland znajduje wyraz w naszym zaangażowaniu społecznym. To zobowiązanie jest widoczne w wielu inicjatywach i projektach prowadzonych w poszczególnych lokalizacjach firmy. Zbierając funduszy w całej firmie, wspieramy obszary dotknięte klęskami żywiołowymi i sponsorujemy długotrwałe projekty na rynkach wschodzących. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu, możemy zarządzać projektami budowlanymi i poprawiać jakości życia. W niektórych z naszych lokalizacji - na przykład naszej centrali w Kolonii - pracownicy mają możliwość uczestniczenia w specjalnych dniach wolontariuszy. Przykładem naszego wieloletniego zaangażowania na rzecz społecznej odpowiedzialności jest nasz udział w dniach wolontariatu w Kolonii.