SHARE
X

ONZ Global Compact

Wierzymy, że firmy ponoszą odpowiedzialność w swojej sferze oddziaływania. Ważne jest aby, wszyscy ważni aktorzy mogli dzielić się swoimi doświadczeniami i ideami, tak, by przekonanie o odpowiedzialności względem społeczeństwa można było przełożyć na skuteczne działania. W związku z tym w 2006 roku podpisaliśmy się pod dziesięcioma zasadami Global Compact, dobrowolnej inicjatywy ONZ. Ten ważny krok przypieczętował nasze starania na rzecz globalnej zgodności z prawami człowieka, prawami pracowniczymi, ochrony środowiska i walki z korupcją.

W 2007 roku włączyliśmy zasady ONZ Global Compact do treści naszej misji oraz uczyniliśmy podstawą naszej Polityki względem wartości i odpowiedzialności, dzięki czemu obowiązują one w całej firmie. Ponadto, wartości i zasady ONZ Global Compact jasno określają zasady postępowania z partnerami biznesowymi. Przed nawiązaniem relacji biznesowych z TÜV Rheinland, dostawcy muszą wyrazić zgodę na postępowanie zgodnie z naszymi wytycznymi odnośnie compliance (zgodności), przestrzegania prawa, przestrzegania praw człowieka i zasad ONZ Global Compact.

Bierzemy również aktywny udział w międzynarodowych projektach - na przykład dot. ochrony środowiska i zasad ONZ Global Compact, szkoleniach nt. compliance, a nawet w dyskusjach na temat odpowiedzialności przedsiębiorstw w strefach konfliktu. W ten sposób staramy się wzmocnić naszą pozycję jako solidnego i wartościowego partnera i znacząco przyczynić się do spełnienia i rozprzestrzeniania etycznych praktyk biznesowych i zrównoważonego rozwoju.