SHARE
X

IFIA

Przystępując w 2007 roku do International Federation of Inspection Agencies (IFIA), międzynarodowej organizacji zrzeszającej jednostki certyfikujące, zobowiązaliśmy się do systematycznego wdrażania i doskonalenia systemu zgodności, zgodnie z "IFIA Compliance Code". Za sprawą naszego członkostwa w tej organizacji jesteśmy w stanie odnieść się do konkretnych problemów etycznych charakterystycznych dla naszej branży. Zarząd IFIA kieruje forum na temat przestrzegania przepisów, zasad i norm etycznych oraz metod i standardów badawczych, dzięki czemu jest liderem, który wyznacza standardy dla całej branży. Każdego roku nasz system zgodności (compliance) poddawany jest niezależnym audytom strony trzeciej by potwierdzić, czy spełnione są rygorystyczne wymagania IFIA.

Linki