SHARE
X

20 lat TÜV Rheinland Polska

Ktoś, kiedyś powiedział „Nigdy nie zakładaj firmy tylko po to, aby „zarabiać”. Rozpocznij biznes, aby coś zmienić.” Po dwudziestu latach funkcjonowania spółki TÜV Rheinland Polska mogę śmiało powiedzieć, że osiągnęliśmy ten cel. Zmianę w podejściu do dbania o jakość i bezpieczeństwo widać na każdym kroku, zarówno w życiu codziennym jak i w działalności biznesowej.- powiedział Janusz Grabka,
Prezes Zarządu TÜV Rheinland Polska.

Co zmieniło się przez ostatnie 20 lat?

GRZEGORZ GRABKA, Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów

Dwadzieścia lat temu, gdy spółka TÜV Rheinland Polska rozpoczynała działalność, na rynku funkcjonowały tylko dwie normy ISO. Jedna z nich ISO 9001/2/3 wersja z roku 1994 (do dzisiaj najbardziej popularna) oraz wydana w roku 1996 norma ISO 14001. Do dyspozycji było niewielu audytorów jakościowych oraz jeszcze mniej audytorów środowiskowych. Organizacje zainteresowane systemami zarządzania wysyłały pracowników na wielotygodniowe szkolenia dla „pełnomocników”. Wszyscy uczyli się od wszystkich. Podejście do systemów zarządzania było bardzo sformalizowane – procedury, instrukcje, formularze zajmowały dziesiątki segregatorów.

Firmy bezkrytycznie przyjmowały uwagi zarówno konsultantów na etapie wdrażania systemów, jak i audytorów na etapie oceny skuteczności wdrożenia. W zakresie zademonstrowania podejścia projakościowego, klienci skazani byli na jedyną funkcjonującą normę jakościową. Wszystko to zniechęcało do poddania się audytowi.

ANNA KONEWECKA, Dyrektor Działu Szkoleń i Certyfikacji Osób

W ciągu ostatnich dwudziestu lat nastąpił rozwój w zakresie norm, standardów oraz świadomości przedsiębiorców dotyczącej tych regulacji. Jednak czynnikiem, który przede wszystkim wpłynął na funkcjonowanie firm, był rozwój technologiczny.

Technologia dała nam możliwość wykorzystania nowych narzędzi w komunikacji i współpracy z klientami, nadal jednak preferujemy kontakt osobisty. Budowanie długotrwałych relacji z klientami jest w naszym obszarze biznesowym priorytetem i to z pewnością nie zmieni się w przyszłości.

Normy, standardy i nowelizacje regulacji prawnych oraz branżowych skutkują rozwojem nowych usług. Zmieniła się również świadomość otoczenia biznesowego. W obszarze Academy&Lifecare obserwujemy coraz większe zainteresowanie nie tylko specjalistycznymi szkoleniami „uszytymi” na miarę potrzeb klientów, ale również certyfikacją personelu.

TOMASZ CZAMPIEL, Dyrektor Działu Certyfikacji Wyrobów

Polskie firmy ewoluują, dokładnie w taki sam sposób jak cały nasz kraj. Przejmują zachowania i wzorce zachodnich krajów UE. Współpraca jest bardziej dojrzała, znacząca, większość firm wie czego potrzebuje, by prowadzić swoją działalność nie tylko na terenie Polski, ale i poza jej granicami. Standardy obowiązujące w UE narzuciły dodatkowe wymagania na polskich przedsiębiorców, ale z drugiej strony dały im jasne wytyczne, do czego i w jaki sposób się dostosować, aby stać się równorzędnym podmiotem gospodarczymi w całej UE i zyskać możliwość wyjścia z działalnością poza granice Polski. Na początku naszej integracji z Unią Europejską, dominującym dokumentem potwierdzającym międzynarodowe standardy działania był certyfikat systemowy, potwierdzający zgodność działania przedsiębiorstwa z normami jakości, bezpieczeństwa itd. Z czasem pojawiła się również świadomość w zakresie wymagań co do wyrobów, ich bezpieczeństwa i jakości. Przedsiębiorcy zdali sobie sprawę, że posiadanie stosownych dokumentów i certyfikatów dla produktów daje im możliwość sprzedaży na całym świecie. Przyczynia się także do wzrostu przewagi konkurencyjnej.

WOJCIECH SZAŁEK, Dyrektor Działu Usług dla Przemysłu

Od zawsze kierunki rozwoju firm podyktowane były wpływem rynku i jego potrzeb. To rynek dyktuje, jaka ma być jakość, jakie standardy produktów i usług obowiązują. Obecnie zmiany są dość dynamiczne i trudne do przewidzenia. Organizacje muszą podjąć wyzwanie zaadoptowania się do zmieniających się warunków otoczenia rynkowego w tym konkurencji. Muszą identyfikować szanse i zagrożenia w celu wykorzystania ich do zbudowania przewagi rynkowej. Dzięki nowym technologiom, rozwojowi informatycznemu pozyskują informację i wiedzę które to są motorem napędowym rozwoju.

Współcześnie zarządzanie skierowane jest na jakość. Jest jednym z wiodących pomysłów na wzrost efektywności współczesnych organizacji. Chronologicznie, zaczynaliśmy od inspekcji i kontroli jakości, poprzez jej stałe zapewnienie, aż po wdrożenie zarządzania jakością całej naszej działalności. A od tego już mały krok do procesów certyfikacji systemów i produktów.

Wartości TÜV Rheinland Polska

JANUSZ GRABKA, Prezes Zarządu TÜV Rheinland Polska

Jesteśmy firmą, która zatrudnia wielu młodych inżynierów. Pracownicy oraz potencjalni kandydaci do pracy doceniają możliwość zdobywaniau nas wiedzy i doświadczenia. Zgodnie z hasłem: „Poznawaj świat oczami ekspertów. Razem wiemy więcej” konsekwentnie wspieramy działania ukierunkowane na dzielenie się wiedzą oraz wymianę doświadczeń wśród osób zatrudnionych. Dodatkowo współpraca z klientami daje pracownikom ogromne możliwości poznawania różnorodnych technologii i rozwiązań biznesowych.

Jako firma zatrudniająca sporo młodych ludzi, przykładamy wagę do ich szkolenia. Konieczność podnoszenia kompetencji wynika również z faktu, że wiedza naszych ekspertów musi być tak często aktualizowana, jak często zmieniają się przepisy, normy i inne wymagania, na których opieramy naszą działalność.

Nagrody 20-lecia dla klientów TÜV Rheinland Polska

Uroczysta gala z okazji jubileuszu spółki TÜV Rheinland Polska odbyła się 14 września w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Poza podsumowaniami ostatnich dwudziestu lat, istotnym elementem gali było wręczenie statuetek przedstawicielom firm, które od lat współpracują z TÜV Rheinland Polska.

Nagrody przyznano w pięciu kategoriach: Człowiek Jakości, Innowator, Dbałość o szczegóły, Odpowiedzialność za środowisko oraz Polska marka ceniona na świecie. Jubileuszowej gali towarzyszył koncert Marcina Wyrostka „Corazon Symfonicznie”. Na widowni zasiadło 250 reprezentantów firm współpracujących z TÜV Rheinland Polska oraz przedstawiciele najwyższych władz koncernu TÜV Rheinland AG.

W kategorii Człowiek Jakości nominowani zostali: Zdzisław Szczurek z firmy Kuźnia Sułkowice S.A., Krzysztof Warchoł z ArcelorMittal Poland S.A. oraz Mirosław Kołodziej z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie. Nagrodę otrzymał Krzysztof Warchoł, Pełnomocnik Zarządu ArcelorMittal Poland S.A. ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania.

W kategorii Innowator nominowane zostały firmy: Wasko S.A., Fibrain Sp. z o.o. oraz Balton Sp. z o.o. Nagroda trafiła do firmy Balton Sp. z o.o., która dostarcza specjalistyczny sprzęt dla anestezjologów, chirurgów, urologów, ginekologów, kardiologów i radiologów.

W gronie nominowanych w kategorii Dbałość o szczegóły znalazły się firmy: Buglo Sp. z o.o., Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k. oraz Deltim Sp. z o.o. Sp.k. Nagrodę otrzymała firma Buglo Sp. z o.o., która wielką wagę przywiązuję do bezpieczeństwa dzieci na placach zabaw.

W kategorii Odpowiedzialność za środowisko wyróżniono firmy: ABB Sp. z o.o., CEMEX Polska Sp. z o.o. oraz Metchem Sp. z o.o. Statuetka trafiła do CEMEX Polska, spółki, której wszystkie zakłady wyposażone zostały w liczne instalacje ograniczające ich negatywne oddziaływanie na otoczenie.

Za polską markę cenioną na świecie uznane zostały firmy: Inglot Sp. z o.o., Trefl S.A. oraz Meble Vox Sp. z o.o. Sp.k. Nagrodę otrzymała firma INGLOT Sp. z o.o., założona w 1983 roku w Przemyślu przez Wojciecha Inglota, marka posiada obecnie ponad 600 salonów w blisko 80 krajach, na 6 kontynentach.

Czytaj więcej >>>