SHARE
X

Powrót do widoku ogólnego

Seminarium spawalnicze

24.10.2019 Bydgoszcz

Na seminarium omówione zostaną zagadnienia związane z procesami spawalniczymi, normalizacyjnymi oraz praktycznymi związanymi ze spawaniem. Zaprezentowane przypadki - materiałów ciętych termicznie i ich własności po cięciu zostaną porównane z wytycznymi norm PN-EN ISO 9013:2017-04 oraz PN-EN ISO 1090-2:2018-09. Przedstawione zostaną argumenty, które przemawiają za wdrażaniem robotów i automatyzacji w zakładach przemysłowych.

Lokalizacja

Siedziba firmy OLTECH
ul. Witebska 1
85-759 Bydgoszcz

Miejsce: Siedziba firmy OLTECH
ul. Witebska 1
85-759 Bydgoszcz
Terminy wydarzeń: 24.10.2019