SHARE
X

Jakość Expo/2016

SONDEX, ponad 30 zatwierdzonych technologii spawania

SONDEX, ponad 30 zatwierdzonych technologii spawania

Firma współpracuje z TÜV Rheinland w zakresie dopuszczenia technologii spawania oraz odbiorów urządzeń ciśnieniowych.

Dbamy o jakość w spawalnictwie

Dbamy o jakość w spawalnictwie

TÜV Rheinland zajmuje się kwalifikowaniem i egzaminowaniem personelu spawalniczego oraz certyfikacją systemów.

Oznakowanie CE na wyrobach z aluminium

Oznakowanie CE na wyrobach z aluminium

Nowa Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 roku o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2016 poz. 542).

Personel spajający tworzywa termoplastyczne

Personel spajający tworzywa termoplastyczne

Zasady prowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy i zgrzewaczy tworzyw termoplastycznych.

Co zmienia nowa Dyrektywa ciśnieniowa?

Co zmienia nowa Dyrektywa ciśnieniowa?

19 lipca 2016 roku weszły w życie postanowienia nowej Dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE (PED).

Znaczenie kompetencji personelu NDT

Znaczenie kompetencji personelu NDT

Siłą każdego przedsiębiorstwa są ludzie i posiadane przez personel uprawnienia.