SHARE
X

Proces certyfikacji przedsiębiorstw w zakresie wykonywania ochrony antykorozyjnej stali

Autor: Paweł Szczepanik – Specjalista ds. Spawalnictwa TÜV Rheinland Polska
Źródło: Jakość 04/2017 - magazyn TÜV Rheinland Polska

Wzrost zapotrzebowania rynku na ochronę antykorozyjną konstrukcji stalowych i nacisk na trwałość oraz jakość jej wykonania spowodowały konieczność dostosowania się przedsiębiorstw do wymagań opisanych w normach przedmiotowych serii PN-EN ISO 12944.

Seria norm PN-EN ISO 12944 dotyczy procesów ochrony antykorozyjnej dla konstrukcji ze stali węglowej i niskostopowej o grubościach większych niż 3 mm. Normy zawierają wytyczne dla projektantów, wykonawców oraz nadzoru w zakresie ochrony przed korozją z użyciem systemów malarskich. Zdefiniowano w nich wymagania dla procesów od projektowania systemów malarskich poprzez przygotowanie podłoża do kontroli wykonania powłok ochronnych.

Przedsiębiorstwa wykonujące ochronę antykorozyjną powinny oceniać swoje kompetencje na podstawie wymagań jakościowych opisanych w seriach norm PN-EN ISO 12944, ze szczególnym naciskiem na spełnienie wymagań dotyczących wykonywania oraz nadzoru nad procesami ochrony antykorozyjnej opisanej w normie: PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich.

W zakres oceny procesów wchodzi ocena przedsiębiorstwa pod kątem:

  • przygotowania powierzchni do malowania oraz wykonywania malowania,
  • możliwości technicznych, personalnych,
  • przygotowania merytorycznego do wykonywania ochrony antykorozyjnej.

Przedsiębiorstwo w ramach potwierdzenia swoich możliwości powinno udowodnić, że:

  • posiada oprzyrządowanie pozwalające na przygotowanie powierzchni, wykonanie powłoki antykorozyjnej oraz sprzęt kontrolno-pomiarowy,
  • posiada wiedzę techniczną dotyczącą wykonywania antykorozji (szkolenia, normy, personel),
  • posiada procedury dotyczące procesów: przechowywania materiałów, przygotowania powierzchni, wykonywania prac malarskich, nadzoru nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym.

Jednostka certyfikująca TÜV Rheinland Polska przeprowadza ocenę procesów w zakresie wykonywania ochrony antykorozyjnej stali. Wynikiem przeprowadzonej oceny jest wystawienie certyfikatu dla przedsiębiorstwa, poświadczającego, że spełnia ono wymagania jakościowe w procesach wykonywania systemów ochrony antykorozyjnej stali według normy PN-EN ISO 12944-7. Zakres certyfikatu uzależniony jest od możliwości technicznych przedsiębiorstwa. Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat przy zachowaniu corocznych audytów w nadzorze.

Kontakt dla mediów:

Agata Tynka
Specjalista ds. Public Relations
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
tel.: +48 32 271 64 89 w. 105
email: agata.tynka@pl.tuv.com
www.tuv.pl