SHARE
X

Zmienia się ISO/TS – standard zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym

Autor: Damian Popielarz - Kierownik Produktu ISO/TS TÜV Rheinland Polska
Źródło: Jakość 04/2016 - magazyn TÜV Rheinland Polska

Stworzona przez IATF norma ISO/TS 16949, najbardziej rozpowszechniony standard motoryzacyjny został zastąpiony dokumentem IATF 16949:2016, opublikowanym w październiku 2016 roku. Oznacza to, że dostawców w branży motoryzacyjnej czekają spore zmiany.

Organizacje certyfikowane zgodnie z ISO/TS 16949:2009 powinny przejść na IATF 16949 poprzez audyt przejścia zgodnie z bieżącym cyklem audytów ISO/TS 16949:2009 (tzn. w regularnie zaplanowanym audycie wznowienia certyfikacji albo audycie podtrzymania certyfikacji).

Kiedy trzeba być gotowym na zmianę?

TÜV Rheinland będzie oferować wszystkim klientom przejście na nowy IATF 16949 od dnia 1 kwietnia 2017. Wszystkie organizacje ubiegające się o audyt certyfikacyjny mogą być certyfikowane zgodnie z ISO/TS 16949:2009 do 1 października 2017, jednak certyfikat ISO/TS 16949:2009 będzie ważny tylko do 14 września 2018. Po 1 października 2017 nie będą już przeprowadzane żadne audyty (certyfikacyjne, podtrzymania certyfikacji, wznowienia certyfikacji oraz transferu) zgodnie z ISO/TS 16949:2009.

Jak będzie wyglądał audyt?

Audyt przejścia powinien odpowiadać zakresem i czasem trwania audytowi wznowienia certyfikacji. Przegląd dokumentacji, poza zakładem, powinien być przeprowadzony przed audytem przejścia.

Przegląd powinien zawierać, jako minimum, przegląd dokumentacji systemu zarządzania jakością klienta (tzn. Księgę jakości i procedury), w tym dowody potwierdzające zgodność z wymaganiami IATF 16949 (zwłaszcza nowe wymagania motoryzacyjne jak SPICE i TPM).

Jeżeli organizacja nie dostarczy wymaganych informacji, plan audytu powinien zawierać dodatkowo minimum pół dnia audytowego na miejscu, w celu zebrania oraz przeglądu brakujących

informacji.

Wszystkie funkcje wspomagające na miejscu albo zamiejscowe powinny być uwzględnione w procesie przejścia zgodnie z bieżącym cyklem audytu ISO/TS 16949:2009 i powinny być uwzględnione w audycie przejścia.

Organizacje certyfikowane według ISO/TS 16949:2009 nie mogą przejść na nowy IATF 16949 poprzez audyt transferu do nowej, uznanej przez IATF jednostki certyfikującej, nie mogą tego zrobić także w audycie specjalnym.

Kompetencje audytorów

Audyt przejścia powinien być przeprowadzony wyłącznie przez wykwalifikowanych audytorów trzeciej strony, którzy wykazali swoje kompetencje do audytowania według IATF 16949.

Jednostka certyfikująca może wyznaczyć więcej niż jednego audytora z poprzedniego cyklu audytu do udziału w audycie przejścia (czyli tzw. „audytorów z przenoszeniem”). Jeden z członków zespołu przeprowadzający audyt przejścia, będzie mógł uczestniczyć również w następnych audytach. Jednostka certyfikująca może wyznaczyć jednego audytora w przypadku, gdy audyt przekracza pięć dni, ale nie więcej niż siedem dni.

Konsekwencje niezgodności

Gdy jednostka certyfikująca zidentyfikuje niezgodności w audycie przejścia, klient i jednostka certyfikująca powinni stosować wszystkie wymogi dla procesu zarządzania niezgodnościami, jak określono w Zasadach IATF. Jeżeli są zidentyfikowane niezgodności krytyczne w audycie przejścia, decyzja zawieszenia certyfikatu powinna być zgodna z Zasadami IATF.

Zasady IATF

Jednostka certyfikująca powinna spełniać wszystkie wymagania procesu decyzyjnego certyfikacji jak określono w Zasadach IATF, z następującymi poniższymi wymaganiami:

  • Jednostka certyfikująca może podjąć pozytywną decyzję certyfikacyjną po upływie ważności certyfikatu ISO/TS 16949:2009, pod warunkiem, że decyzję certyfikacyjną podjęto w ciągu maksymalnie 120 dni kalendarzowych od ostatniego dnia audytu przejścia.
  • Po pozytywnej decyzji certyfikacyjnej jednostka certyfikująca powinna wydać organizacji certyfikat IATF 16949. Certyfikat powinien zawierać datę wydania (data pozytywnej decyzji certyfikacyjnej) i datę ważności (data wydania plus maksymalnie trzy lata minus jeden dzień). Nowy certyfikat powinien zawierać nowy numer IATF.

IATF 16949 a ISO 9001

Po 1 października 2017 roku organizacja może być tylko audytowana i certyfikowana zgodnie z normą IATF 16949. Przy określaniu liczby dni audytu dla organizacji ubiegających się o audyt certyfikacyjny IATF 16949, redukcje mogą być udzielone w określonych sytuacjach/organizacjach.

Podczas podniesienia do IATF 16949 z istniejącego ISO 9001:2015, dni drugiego etapu audytu certyfikacyjnego nie powinny być redukowane o więcej niż 30%, przy czym jednostka certyfikująca dla certyfikacji IATF 16949 powinna być tą samą jednostką jak dla istniejącej certyfikacji ISO 9001:2015. W sytuacjach, kiedy klient transferuje certyfikowane ISO 9001:2015 do nowej jednostki certyfikującej, przynajmniej jeden audyt podtrzymania certyfikacji, powinien być przeprowadzony zgodnie z ISO 9001:2015 przez nową jednostkę certyfikującą, zanim zostanie przeprowadzony audyt podniesienia na IATF 16949.

Jeżeli jest rozszerzony zakres w audycie certyfikacyjnym, powinno być stosowane uaktualnienie bez redukcji. Powinno być stosowane wymagane 100% wymaganej liczby dni drugiego etapu certyfikacyjnego. Jeżeli organizacja ma ważny istniejący certyfikat ISO 9001:2008, powinno być stosowane uaktualnienie bez żadnych redukcji. Powinno być stosowane 100% wymaganej liczby dni drugiego etapu certyfikacyjnego.

Konkluzje

Dość to skomplikowane i wymaga nie lada skupienia, aby spełnić powyższe wymagania. Od momentu wydania pierwszego komunikatu przez IATF padło wiele pytań ze strony organizacji, ale także samych jednostek certyfikujących. Wątpliwości budziły kwestie związane z terminarzem poszczególnych działań, jakie dowody potwierdzające zgodność z wymaganiami IATF 16949 należy przygotować, co wreszcie z wykazaniem trendów z ostatnich 12 miesięcy.

Jak widać temat przejścia na nowy standard jest dość trudny i wymaga dogłębnego zapoznania się z wymaganiami IATF. Dlatego warto śledzić stronę internetową IATF oraz pozostać w kontakcie z jednostką certyfikującą. Można także zapoznać się z nowymi wymaganiami specyfikacji IATF 16949:2016, która jest już dostępna w Polsce, choć na razie tylko w języku angielskim.

Kontakt dla mediów:
Agata Tynka
Specjalista ds. Public Relations
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
tel.: +48 32 271 64 89 w. 105
email: agata.tynka@pl.tuv.com
www.tuv.pl