SHARE
X

Badamy bezpieczeństwo pojazdów

Autor: Paweł Chachurski - Kierownik Sekcji Mobility TÜV Rheinland Polska
Źródło: Jakość 03/2016 - magazyn TÜV Rheinland Polska

Ponad dwa lata temu TÜV Rheinland Polska rozpoczęła działania na rynku motoryzacyjnym. W tym czasie jednostka uzyskała konieczne notyfikacje i akredytację do wykonywania oceny zgodności WE oraz homologacji pojazdów szynowych. O planach dalszego rozwoju oraz dotychczasowych projektach rozmawiamy z Pawłem Chachurskim, Kierownikiem Sekcji Mobility TÜV Rheinland Polska.

W Niemczech TÜV Rheinland kojarzona jest z oceną stanu technicznego pojazdów. Osoby kupujące samochód z rynku niemieckiego najczęściej wiedzą, czym jest TÜV. W Polsce działania na rynku samochodowym rozpoczęły się kilka lat temu. Proszę powiedzieć, kto obecnie korzysta z usług firmy.

Jeśli chodzi o Niemcy to faktycznie TÜV Rheinland jest tam bardzo mocno rozpoznawalną marką, co wynika z trzech powodów. Po pierwsze: firma posiada własną sieć stacji diagnostycznych, każdy pojazd, który przejdzie przegląd techniczny dostaje tzw. „TUVkę”.

To te znaki są kojarzone w Polsce. Po drugie: w Niemczech posiadamy własne laboratoria i jesteśmy jednostką uprawnioną zgodnie z wytycznymi unijnymi do homologacji pojazdów i części samochodowych. Trzeci segment, którym zajmują się koledzy w Niemczech to audyty warsztatów blacharsko-lakierniczych i mechanicznych oraz szerokorozumiane usługi związane z rzeczoznawstwem samochodowym.

W Polsce nasze działania na rynku pojazdów samochodowych rozpoczęliśmy od audytów warsztatów mechanicznych, blacharsko-lakierniczych i oponiarskich. Mamy własne programy certyfikacji i możemy wykonać audyt na zgodność z wytycznymi TÜV Rheinland lub wytycznymi klienta. Audytowany warsztat może na koniec otrzymać samą informację, że spełnia wymagania, lub uzyskać certyfikat, w zależności od tego, czego oczekuje zamawiający.

Obecnie współpracujemy z Volkswagen Group Polska w zakresie certyfikacji sieci CNP – sieci warsztatów premium. Mówimy o Grupie Volkswagen, więc także o Skodzie, Seacie, Audi, Porsche. Mamy podpisane umowy i realizujemy takie audyty dla flot lub CFMów czyli firm zarządzających flotami, np. dla Arval Service Lease Polska. Dużym podmiotom audyty te służą monitorowaniu i nadzorowaniu jakości napraw według wytycznych zamawiającego. Oprócz jakości chodzi tu także o terminowość, produktywność i zadowolenie użytkownika pojazdu z obsługi w serwisie.

Drugi obszar, w którym działamy to rzeczoznawstwo samochodowe. Tutaj mamy z kolei dwa rodzaje usług. Te realizowane dla ubezpieczycieli – współpracujemy z PZU Pomoc, PZU S.A. i LINK4, a także z Allianzem. Są to typowe usługi związane z likwidacją szkód i z weryfikacją poprawności wykonanej naprawy po likwidacji szkody. Drugi rodzaj usług to rzeczoznawstwo związane z tzw. remarketingiem. Odbywa się w momencie, kiedy kończą się umowy leasingu lub wynajmy długoterminowe i floty życzą sobie wykonać ocenę stanu technicznego pojazdu. Nasi rzeczoznawcy wystawiają dla każdego pojazdu raport z opisem faktycznego stanu technicznego, wyposażenia i dokumentacji. Czasami dodatkowo robimy zestawienie koniecznych napraw wraz z ich wyceną. Na koniec określamy wartość rynkową takiego pojazdu.

Ile jest obecnie w Polsce certyfikowanych warsztatów blacharsko-lakierniczych? Jakie wymagania musiały spełnić, aby uzyskać certyfikat?

Nasze certyfikaty posiada około dwudziestu warsztatów w całej Polsce, przy czym mówimy o okresie dwóch lat, od kiedy zaczęliśmy wprowadzać tę usługę. Co do wymagań to cały program audytów podzielony jest na maksymalnie 8 modułów, w zależności od konfiguracji. Podstawowe rzeczy, które sprawdzamy to: wygląd warsztatu, przyjazność dla użytkownika, lokalizacja, ilość miejsc parkingowych dedykowanych, czy jest miejsce dla oczekujących na wydanie pojazdu. W kolejnym etapie oceniamy procedury związane z przyjęciem pojazdu do naprawy, tzn. czy klient został poinformowany o wszystkich prawach i obowiązkach, czy brał udział w przeglądzie samochodu, czy został poinformowany o kosztach. Następnie sprawdzamy wyposażenie warsztatu, czy posiada sprzęt potrzebny do realizacji usługi oraz czy personel posiada odpowiednie kwalifikacje. Sprawdzamy także gospodarkę magazynową. Następnie oceniamy, jak wyglądają procesy blacharskie i lakierowanie. Na koniec przeprowadzamy kontrolę pojazdu już naprawionego, a także oceniamy sposób jego wydania. Certyfikat wydawany jest na rok.

„Rzetelna Naprawa” i oględziny ponaprawcze to ta sama usługa, świadczona w inny sposób. W jakich sytuacjach warto skorzystać z usługi wirtualnej?

Idea jest ta sama – jesteśmy stroną trzecią, która ma potwierdzić, że usługa została wykonana zgodnie z umową. W tradycyjnym podejściu, kiedy zlecający chce sprawdzić, czy dana naprawa została wykonana zgodnie z umową, wysyła rzeczoznawcę na miejsce już po fakcie. Rzeczoznawca musi tam dojechać. Chcąc ocenić naprawę, musi wstawić samochód na podnośnik, wszystko obejrzeć, porównać zakres prac z kosztorysem i zakończyć proces oceną. Ten sposób jest czasochłonny i droższy. W przypadku drobnych napraw oferujemy Program „Rzetelna Naprawa”. Usługa jest dostępna w warsztatach certyfikowanych przez TÜV Rheinland Polska i polega na tworzeniu dokumentacji zdjęciowej całego procesu naprawy przez wyznaczonego pracownika warsztatu. Następnie wszystkie zdjęcia wraz z opisami przesyłane są za pomocą specjalnej platformy do pracowników TÜV Rheinland Polska. Rzeczoznawca w biurze ocenia materiał zdjęciowy oraz przesłane dokumenty. Poza weryfikacją raportu w wersji online, odbywają się niezapowiedziane wizyty w warsztatach w celu weryfikacji przesłanych informacji. Raport może być wydrukowany przez warsztat dopiero w momencie, kiedy pracownik jednostki go zatwierdzi. Usługa jest adresowana zarówno do flot, jak i klientów indywidualnych.

Poza rynkiem samochodowym Sekcja Mobility zajmuje się także pojazdami szynowymi. Mowa tu o tramwajach, trolejbusach oraz usługach dla kolejnictwa. To bardzo specyficzna branża, aby w niej działać, jednostka musiała zdobyć notyfikacje i akredytacje odpowiednich organów. Czy może Pan wyjaśnić te zawiłości?

W przypadku tramwajów i trolejbusów mamy regulacje krajowe oraz regulacje unijne, gdy mowa o kolei. Te ostatnie wynikają z idei interoperacyjności, polegającej, w dużym uproszczeniu, na swobodnym przemieszczaniu się pojazdów kolejowych po infrastrukturze różnych krajów. Natomiast tramwaje i trolejbusy to systemy niezależne od regulacji unijnych, których dopuszczenie do ruchu opiera się na prawodawstwie krajowym.

Jeśli chodzi o uprawnienia TÜV Rheinland Polska, to na usługi związane z tramwajami i trolejbusami mamy uprawnienia jako jednostka inspekcyjna, jesteśmy upoważnieni przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do wykonywania badań i homologacji na tramwajach i na trolejbusach. Homologacja polega na ocenie, czy system jest bezpieczny dla użytkowników i otoczenia. Musi ją uzyskać każdy nowo wyprodukowany pojazd, a także pojazd używany, sprowadzony z zagranicy.

W przypadku kolejnictwa mamy umocowanie w przepisach unijnych, tzw. Trzecim Pakiecie Kolejowym, który niebawem zostanie zastąpiony przez Czwarty. Unia Europejska postanowiła ujednolicić cały rynek kolejowy pod kątem technicznym, w związku z czym zostały wydane dyrektywy dotyczące interoperacyjności systemu kolejowego. Na podstawie tych dyrektyw zostały opracowane Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności (TSI) dla podsystemów: energia, sterowanie, tabor kolejowy i infrastruktura.

Każdy z tych podsystemów, aby mógł zostać wprowadzony do obrotu, na rynku musi zostać oceniony przez kompetentną jednostkę, tzw. jednostkę notyfikowaną w obszarze weryfikacji WE. Taka jednostka może być notyfikowana w procesie akredytacji w ramach tych TSI, po udzieleniu akredytacji. W Polsce musi zostać autoryzowana przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, który automatycznie, zgodnie z nowym prawem, notyfikuje taką jednostkę do Komisji Europejskiej. Taka jednostka, może w zakresie notyfikacji wykonywać procedury oceny zgodności w obszarze interoperacyjności w całej Europie.

TÜV Rheinland Polska posiada taką notyfikację na podsystemy: sterowanie ruchem kolejowym, tabor kolejowy oraz na infrastrukturę. W praktyce oznacza to, że gdy ogłaszany jest przetarg związany z inwestycjami w kolejnictwie, to zamawiający albo wykonawca musi znaleźć jednostkę notyfikowaną, która przeprowadzi proces weryfikacji WE i wystawi na końcu certyfikat WE. W takim przypadku wnioskodawca zgłasza się np. do naszej firmy, a my przeprowadzamy ocenę, która jest jednym z warunków koniecznych, aby klient mógł ubiegać się o dopuszczenie do eksploatacji linii kolejowej.