SHARE
X

TÜV Akademia nie tylko dla pełnomocników jakości

Wywiad: Anna Konewecka - Dyrektor Zarządzająca TÜV Akademia Polska
Źródło: Jakość - magazyn TÜV Rheinland Polska

TÜV Akademia Polska jest siostrzaną spółką TÜV Rheinland Polska, obie firmy należą do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland z siedzibą w Kolonii. TÜV Akademia powstała w 2002 roku, przyłączając się tym samym do koncernowej idei szerzenia najnowszej specjalistycznej wiedzy. Od początku swojej działalności firma bazuje na doświadczeniu ekspertów prowadzących szkolenia. Stara się także sprostać zmieniającym się potrzebom rynku. O rozwoju firmy, jej wkładzie w budowanie znaczenia roli pełnomocników jakości w firmach oraz o tym, czego jeszcze można się nauczyć w TÜV Akademia rozmawiamy z Anną Konewecką, Dyrektor Zarządzającą spółki.

W 2002 roku Polska przygotowywała się do wstąpienia do Unii Europejskiej, rynek specjalistycznych szkoleń z zakresu systemów zarządzania przedstawiał się zupełnie inaczej niż dzisiaj. Proszę opowiedzieć, jak wyglądały początki TÜV Akademia.

Kiedy w 2002 roku zaczynaliśmy „przygodę” ze szkoleniami, mieliśmy do czynienia z zupełnie inną sytuacją rynkową niż obecnie. Rynek był w fazie intensywnego wzrostu. Koncentracja dotyczyła zdobywania wiedzy jako takiej – zarówno przez osoby, które chciały świadczyć usługi szkoleniowe i konsultacyjne, jak i osoby, które były zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach, by później zdobytą wiedzę wykorzystać w praktyce zawodowej. Początkowo szkolenia dotyczące jakości były przeprowadzane w formie szkoleń otwartych. Dużą rolę odgrywały w tamtym czasie uczelnie wyższe. Większość z nich oferowała studia podyplomowe z zakresu systemów zarządzania jakością. Tematyka ta była również poruszana podczas zajęć na studiach dziennych.

Sytuacja zmieniła się po wejściu na rynek przedakcesyjnych funduszy PHARE, które Polska otrzymała z Unii Europejskiej na realizację m.in. projektów szkoleniowych. Projekty te realizowały w głównej mierze duże firmy szkoleniowe o zasięgu międzynarodowym, które posiadały już doświadczenie i wiedzę w zakresie pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych. Rekrutację uczestników i realizację szkoleń zlecano mniejszym, lokalnie działającym firmom, które w ten sposób gromadziły wiedzę na temat tego, jak projektować i dokumentować szkolenia, jak tworzyć rozbudowane programy szkoleniowe i doradcze, czy ewaluować projekty szkoleniowe. Mówiąc krótko, fundusze PHARE dawały dostęp do know-how.

Jako TÜV Akademia Polska, również czerpaliśmy wiedzę, zarówno z doświadczeń koncernowych, jak i z realizacji projektów PHARE. Od początku wybraliśmy drogę specjalizacji z zakresu systemów zarządzania jakością oraz z obszaru badań nieniszczących. Byliśmy bardzo konkurencyjni i jako gracz na rynku komercyjnym, aktywnie uczestniczyliśmy również w realizacji projektów z funduszy unijnych. Intensywnie szkoliliśmy personel badań nieniszczących, głównie pracowników tych firm, które realizowały kontrakty na rynkach zagranicznych. Poza granicami kraju nasze certyfikaty miały już ugruntowaną pozycję – były rozpoznawalne i cieszyły się dużym uznaniem. To przyciągało do nas klientów.

Obecnie, w dalszym ciągu, obserwujemy duże zapotrzebowanie na wiedzę potwierdzoną naszymi certyfikatami. Klienci oczekują już jednak nie informacji jako takich, ale wiedzy bardzo skonkretyzowanej, ukierunkowanej na określone, niejednokrotnie bardzo specjalistyczne, zagadnienia.

Tym, co na pewno nie zmieniło się od początku powstania TÜV Akademia to jakość świadczonych usług. Zarówno wtedy, jak i teraz priorytetem jest dla nas dostarczanie klientom usług na możliwie najwyższym poziomie jakości. Jest to wartość, którą przedkładamy ponad cenę. To przekonanie towarzyszyło nam od samego początku, gdy byliśmy kilkuosobowym zespołem, jak i teraz, kiedy naszą firmę tworzy dwudziestu kilku pracowników oraz grupa kilkudziesięciu trenerów.

W tej chwili w ofercie firmy są szkolenia zarówno dla pełnomocników systemów zarządzania jakością, jak i szkolenia techniczne – spawalnicze i informatyczne, a także szyte na miarę szkolenia biznesowe. Z czego wynika taka różnorodność?

Różnorodność tematyki naszych szkoleń wynika z fazy rozwoju rynku, na którym obecnie funkcjonujemy. Będąc już w Unii Europejskiej, rozwinęliśmy i w dalszym ciągu rozwijamy te usługi, na które było, jest i będzie zapotrzebowanie. Szkolenia techniczne kojarzą się bezpośrednio z naszą marką – jesteśmy rozpoznawalnym graczem w tym obszarze. Podobnie zresztą jest z systemami zarządzania jakością.

Na pewno szeroki wachlarz usług bezpośrednio wynika też z naszego proklienckiego zorientowania. Zależy nam na kompleksowej obsłudze klienta, dlatego do utożsamianych z nami zagadnień dołożyliśmy nowe. I tak, szkolenia informatyczne są tą gałęzią działalności, którą wprowadziliśmy do naszej oferty i rozwijamy od 2012 roku. Możliwość organizacji tego typu szkoleń pozwala pomagać naszym dotychczasowym klientom również pod kątem rozwiązań IT. Przykładem tego niech będzie chociażby realizacja konsultacji w dużej firmie produkcyjnej, gdzie rozwiązaliśmy trudności z zaawansowanymi funkcjonalnościami MS Access w dziale kontroli jakości. Pomogliśmy w rozbudowie aplikacji stworzonej przez pracownika, co pozwoliło zoptymalizować pracę z danymi. Z kolei u innego klienta przeprowadziliśmy szkolenie z MS Excel dla pracowników z różnym stopniem znajomości programu. Szeroki zakres merytoryczny szkolenia umożliwił omówienie wykorzystywanych w poszczególnych działach funkcjonalności i zwiększenie wydajności pracy w każdym z nich. Tutaj warto zwrócić uwagę, jak duże znaczenie w pracy każdego z nas odgrywa znajomość pozornie łatwego w obsłudze Excela. Bardziej zaawansowane funkcjonalności tego narzędzia pozwalają lepiej się zorganizować, ale i wspomóc optymalizację procesów w firmie.

Objęcie przez nas tak szerokiej perspektywy i świadczenie usług na tak szeroką skalę, stało się możliwe, dzięki włączeniu w nasze struktury niemieckiej firmy the campus – jednego z największych graczy rynku szkoleń IT. Jako autoryzowany partner Microsoft proponujemy naszym klientom specjalistyczne kursy z zakresu Windows Server, czy SQL, ale także szkolenia z innych obszarów, które mogą zainteresować osoby z branży. Każde z zagadnień możemy wyłożyć w formule zamkniętej czyli jako szkolenie szyte na miarę – dostosowane programowo do indywidualnych potrzeb klienta.

TÜV Akademia współpracuje z uczelniami wyższymi przy organizacji i prowadzeniu studiów podyplomowych. Jakie jest zainteresowanie rozwojem kariery w tym kierunku? Ile uczelni w Polsce posiada w ofercie studia dla przyszłych pełnomocników jakości?

Jeszcze 10-15 lat temu studia podyplomowe z zakresu systemów zarządzania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Znakomita większość szkół wyższych miała je w swojej ofercie, a pracodawcy bardzo chętnie wysyłali swoich pracowników na finansowane początkowo z własnych środków, a następnie z EFS kursy i studia. Obecnie jesteśmy już w trochę innej sytuacji. Obserwujemy spadek zainteresowania studiami podyplomowymi m.in. z zakresu systemów zarządzania jakością. Rynek studiów ustabilizował się, dojrzał. Ponadto, zainteresowani wolą zdobywać wiedzę na kilkudniowych szkoleniach niż podczas jednorocznych „podyplomówek”, których oferta na rynku jest naprawdę duża. Niemniej jednak w dalszym ciągu kontynuujemy współpracę z uczelniami. Naszą intencją jest ugruntować naszą markę w gronie studentów – potencjalnych przyszłych klientów TÜV Akademia. Staramy się dotrzeć do jak najszerszego grona, a uczelnie, które same są inkubatorem wiedzy, pozwalają nam zaistnieć w świadomości młodych ludzi. Proponując im zdobywanie wiedzy z systemów zarządzania ISO, mamy nadzieję, że w przyszłości wrócą do nas po wiedzę z zakresu innych zagadnień.

Organizujecie też szkolenia specjalistyczne m.in. dla specjalistów w zakresie badań nieniszczących, spawalników, opiekunów osób starszych, a także blacharzy samochodowych. Czy zainteresowanie takimi szkoleniami wzrasta? Co uczestnikowi daje certyfikat ukończenia takiego szkolenia w TÜV Akademia?

Zainteresowanie szkoleniami specjalistycznymi jest bardzo duże. Do tego stopnia, że zdecydowaliśmy się na ich organizację również w ośrodkach zewnętrznych na terenie całej Polski. I tak, prócz Zabrza, szkolenia specjalistyczne oferowane są m.in. w Gdyni, Warszawie i Stalowej Woli. Taka polityka firmy spotyka się z pozytywnym przyjęciem ze strony naszych klientów. Wiele przedsiębiorstw chce szkolić pracowników pod kątem twardych kompetencji, z praktyką włącznie, dlatego możliwość uczestnictwa w szkoleniu w niedalekiej odległości jest niewątpliwie atutem.

Nie dość, że jesteśmy obecni praktycznie w każdej części kraju to jeszcze nasze szkolenia koncentrują się na praktycznych umiejętnościach. Oczywiście punktem wyjścia jest zawsze teoria, ale ogromny nacisk kładziemy na praktykę. Takie podejście sprawdza się we wszystkich szkoleniach specjalistycznych, czy to z zakresu badań nieniszczących, SCC, w szkoleniach technicznych, dla spawalników, czy wreszcie asystentów opiekunów osób starszych.

Ten ostatni kurs narodził się z potrzeby rynku. Wiele agencji pracy w Polsce zatrudnia personel do opieki nad osobami starszymi w Niemczech. Agencje te co prawda wysyłają pracowników za granicę, ale coraz częściej pytane są o kwalifikacje i rzeczywiste kompetencje personelu. Wynika to bezpośrednio z restrykcyjnych uregulowań rynku niemieckiego, który szczegółowo określa zakres wymagań wobec osób wykonujących czynności pielęgnacyjno-opiekuńcze. TÜV Akademia proponuje szkolenie, które spełnia te wymogi.

W naszej ofercie znajdują się szkolenia z programem kwalifikacji personelu w obszarach dobrowolnych. Wykorzystujemy programy już istniejące, które są sprawdzone, ale przygotowujemy również programy kształcenia i certyfikacji personelu od podstaw, w zależności od potrzeb naszych klientów. Przykładem mogą być tutaj takie szkolenia jak Certyfikowany kontroler jakości antykorozyjnych powłok malarskich oraz Certyfikowany malarz konstrukcji stalowych i wyrobów metalowych, które zostały opracowane przez ekspertów TÜV Akademia Polska w odpowiedzi na potrzebę rynku.

Niezależnie od tego, czy czerpiemy z doświadczeń jednostki certyfikującej personel PersCert w Berlinie, czy samodzielnie przygotowujemy programy certyfikacji personelu, klient otrzymuje rozpoznawalny na rynku certyfikat. Jest on gwarantem posiadania wiedzy z danego zakresu, konkretnych umiejętności, których oczekuje się od personelu. Dotyczy to oczywiście całej gamy szkoleń specjalistycznych. W przypadku szkoleń z zakresu badań nieniszczących odwołujemy się do wymagań norm. Po ukończeniu tych szkoleń odbywa się niezależny egzamin kwalifikacyjny, po zdaniu którego, kandydat zdobywa certyfikat kompetencji NDT w uznanej jednostce TÜV Rheinland. W przypadku szkolenia Specjalista Spawalnik TÜV również odwołujemy się do obowiązujących regulacji. Ukończenie szkolenia daje kwalifikacje opisane w normie, a uzyskany po zdanym egzaminie certyfikat jest równorzędny do Międzynarodowego Mistrza Spawalnika – IWS. Reasumując, nasze certyfikaty potwierdzają konkretne umiejętności. Pozwalają określić poziom wiedzy danego uczestnika szkolenia.

Firma współpracuje z parkami technologicznymi w strefach ekonomicznych. Na czym polega ta współpraca i jakiego zakresu tematycznego dotyczy?

Wspólnie z parkami technologicznymi staramy się szeroko patrzeć na potrzeby naszych klientów, proponując usługi szkoleniowe z całego naszego portfolio. Tworząc ofertę szkoleń otwartych, uwzględniamy siedziby inkubatorów – naszą intencją jest obsługa jak najszerszej grupy klientów, którym odpowiada bliska lokalizacja szkolenia. Szczególnie doceniamy współpracę z parkami z uwagi na ich zaplecze technologiczne, laboratoria, które mogą być wykorzystywane podczas przeprowadzania szkoleń, szczególnie ich praktycznej części. Wspólnie podejmowane działania dają szansę na rozwój naszej oferty oraz wypracowanie produktów najwyższej jakości, na które w danym momencie istnieje zapotrzebowanie. Zawsze staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, dlatego też przeprowadzamy cykl spotkań w inkubatorach, które mają nam przybliżyć potrzeby potencjalnych uczestników szkoleń. Rozwój naszej oferty wynika bowiem wprost z potrzeb klientów i konkretnego zapotrzebowania w danej dziedzinie. Wspomniane spotkania są dla nas okazją do bezpośredniego kontaktu z osobami z branży, regionu. My sami staramy się wówczas zaprezentować, a także poruszyć interesujące w danym czasie zagadnienia sektorowe.

TÜV Akademia Polska, podobnie jak TÜV Rheinland Polska, należy do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland, z siedzibą w Kolonii. W jaki sposób ta przynależność przekłada się na ofertę szkoleń i jak zyskują na tym klienci?

Przynależność do międzynarodowego koncernu niesie ze sobą wiele korzyści. Bazujemy na międzynarodowej, dobrze rozpoznawalnej marce. Nasze certyfikaty honorowane są za granicą, a to niewątpliwie zachęca naszych klientów do współpracy. Wśród uczestników naszych szkoleń są również i tacy, którzy pracują na rynkach europejskich, ale wiedzę chcą zdobywać u nas. Proponujemy sprawdzone programy, międzynarodowy certyfikat, opierając się równocześnie na doświadczeniu koncernu. Czerpiemy z jego wielokulturowości, na bieżąco informujemy się o wprowadzanych w obrębie danego kraju zmianach. Pozwala nam to dzielić się wiedzą, być częścią swoistej platformy wymiany doświadczeń. To na pewno doskonali nasz warsztat dydaktyczny i oczywiście przekłada się na świadczoną klientowi usługę. Tą oferujemy na możliwie najwyższym poziomie. Nasze podejście sprawdza się. Mam nadzieję, że taka formuła przekona do nas jeszcze szersze grono klientów.