SHARE
X

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

 • Czym jest system zarządzania jakością?
  • System zarządzania jakością jest zbiorem wzajemnie za sobą powiązanych elementów: procedur, procesów, struktury organizacyjnej i zasobów niezbędnych do zarządzania jakością. Polega na ustanowieniu polityki i celów oraz ich realizacji. Celem wdrożenia systemu jest zarówno chęć spełnienia oczekiwań klientów, jak i usprawnienie procesów i zminimalizowanie ryzyka biznesowego.

 • Jak przebiega proces certyfikacji systemu zarządzania?
   1. Audyt wstępny - Audytorzy przeprowadzają wstępną kontrolę w celu ustalenia, czy i jakie wymagania związane z daną normą zostały już wdrożone w firmie.
   2. Przegląd dokumentacji - Zespół audytorski sprawdza w jakim stopniu dokumentacja systemu zarządzania jest zgodna z wymaganiami normy.
   3. Audyt certyfikujący - Weryfikacja skuteczności zastosowania sytemu zarządzania.
   4. Wydanie certyfikatu - Po spełnieniu wszystkich kryteriów następuje przyznanie certyfikatu potwierdzającego zgodność systemu zarządzania z wymaganiami danej normy.
   5. Audyty nadzorujące - Coroczny audyt wpływający na optymalizację procesu i jego ciągłe doskonalenie.
   6. Recertyfikacja - Po trzech latach przeprowadzony zostaje audyt wznawiający ważność certyfikatu, zapewniając ciągłe doskonalenie systemu, jak również długoterminowe zobowiązanie wobec klientów i partnerów.

 • Na czym polega certyfikacja wyrobów?
  • Przyznanie znaku certyfikacji bądź certyfikatu często poprzedzają badania laboratoryjne. Celem tych badań jest weryfikacja produktów pod kątem ich zgodności z przepisami prawnymi oraz normami przedmiotowymi dotyczącymi określonych grup funkcjonalnych. Wśród popularnych badań produktów konsumenckich znajdują się: testy dotyczące trwałości, wytrzymałości, odporności na wstrząsy, stabilności, bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego. A także badania materiałów i powierzchni, oceny ergonomii oraz funkcjonalności, badania porównawcze i analizy jakościowe.

   Pozytywne wyniki badań laboratoryjnych wyrobów, audytu Warunków Techniczno -Organizacyjnych (WTO) oraz merytorycznej oceny eksperta są podstawą do wydania certyfikatu dla poszczególnych produktów.

 • Czym jest znak certyfikacji i w jaki sposób może być wykorzystany?
  • W zależności od tego czego dotyczyła certyfikacja znak certyfikacji może być wykorzystywany na produkcie, jego opakowaniu, etykiecie i materiałach marketingowych z nim związanych.

   Jeśli certyfikacja dotyczyła systemu zarządzania znak certyfikacji wraz ze słowami kluczowymi może pojawić się na: papierze firmowym, folderze, reklamie, samochodzie firmowym i stronie www.

   Posługiwanie się znakami certyfikacji na wyrobach może wpływać na większą konkurencyjność oraz wzrost znaczenia producenta na rynku. Znak na wyrobach oraz posiadane certyfikaty ułatwiają również proces uczestnictwa w przetargach, nowych kontraktach, jak również wejście na nowe rynki zbytu.

 • Jaka jest różnica między znakiem certyfikacji a logotypem jednostki certyfikującej?
  • Znak certyfikacji jest przyznawany klientom, u których audyt certyfikujący zakończył się wynikiem pozytywnym. Znak generowany jest indywidualnie dla konkretnego klienta, stąd numer ID oraz słowa kluczowe dotyczące danej usługi. Znak nie może być modyfikowany. Jego oryginalny wygląd to kwadrat z zaokrąglonymi rogami oraz szare pole informacyjne, na którym znajdują się słowa kluczowe oraz numer ID. Uzupełnieniem może być kod QR.

   Logotyp TÜV Rheinland jest natomiast znakiem towarowym służącym do identyfikacji jednostki w celach reklamowych i nie może być wykorzystywany przez klientów jednostki. Klient chcący poinformować o fakcie współpracy z jednostką może użyć do tego celu znaku certyfikacji oraz certyfikatu.

 • Co oznacza TÜV?
  • Samo słowo „TÜV” zarówno w Niemczech, jak i innych krajach jest synonimem neutralnie sprawdzonej jakości i bezpieczeństwa. Nie wszyscy jednak wiedzą, że marka TÜV jest używana przez konkurujące ze sobą firmy. Zarówno marka TÜV Rheinland ® jak i sama marka TÜV ® są zarejestrowane i podlegają ochronie prawnej . Zapewnia to ochronę znaku towarowego na całym świecie, podkreślając tym samym znaczenie i wiarygodność marki.

 • Co to jest Certipedia?
  • Certipedia jest bazą certyfikatów zawierającą informacje na temat badanych i certyfikowanych produktów, przedsiębiorstw, systemów zarządzania oraz certyfikowanego personelu. Baza jest ogólnodostępna i każdy uczestnik rynku może w szybki i łatwy sposób sprawdzić dane przedsiębiorstwo poprzez wpisanie jego nazwy lub indywidualnego numeru ID, znajdującego się na certyfikacie lub znaku certyfikacji. Korzystanie z Certipedii znacznie ułatwia podejmowanie decyzji przed zakupem produktu, a także eliminuje ryzyko współpracy z nieuczciwym partnerem.

 • Jak szukać usług na stronie
  • Strona www udostępnia 3 główne sposoby wyszukiwania usług:

   1. Nawigacja naturalna poprzez menu Usługi w lewym rogu
   2. Wyszukiwanie za pomocą narzędzi „Wyszukiwarka rozwiązań” i „Rozwiązania od A do Z”
   3. Pole wyszukiwarki w prawym rogu menu

 • Czym jest Baza Wiedzy
  • Baza wiedzy to internetowa platforma będąca częścią strony www.tuv.pl, dzięki której eksperci TRP mogą się dzielić wiedzą z użytkownikami strony www.

 • Jak zapisać się na bezpłatną prenumeratę drukowanej Jakości oraz Jakości on-line
  • Wystarczy skorzystać z formularza zapisu na newsletter i Jakość, który jest dostępny w prawym dolnym rogu strony www, lub z formularza zapisu na Jakość pod adresem www.tuv.pl/jakosc

 • Jak zapisać się na newsletter
  • Wypełniając formularz w prawym dolny rogu strony www. Prosimy wypełnić wszystkie pola oraz zaznaczyć kategorie newslettera, następnie kliknąć „Wyślij”. W odpowiedzi wyślemy mail potwierdzający.

 • Sposoby kontaktu z TRP
   • Kontakt telefoniczny
     • Tel: +48 32 271 64 89
     • Fax: +48 32 271 64 88
   • Strona www
   • Wizyta w oddziale

 • Gdzie szukać szkoleń na stronie
  • Aby zapoznać się z ofertą szkoleń, należy wybrać z górnego paska menu przycisk Usługi, a następnie Szkolenia i certyfikacja osób i wreszcie Wykaz szkoleń otwartych według tematów, który znajduje się w lewej części strony. Z tego poziomu można pobrać zarówno aktualny zbiorczy harmonogram (obszar po lewej stronie), jak również zapoznać się obszarami tematycznymi świadczonych przez nas usług szkoleniowych. Z kolei poszukując konkretnego szkolenia, można skorzystać z opcji szybkiego wyszukiwania poprzez narzędzie Wyszukiwarka szkoleń (lewe górne menu strony lub strona główna).

 • Skąd pobrać kartę zgłoszenia na dane szkolenie i jak ją poprawnie wypełnić
  • Chcąc wyszukać dane szkolenie i tym samym dotyczącą go kartę zgłoszenia, należy skorzystać z Wyszukiwarki szkoleń (menu główne strony lub narzędzie Wyszukiwarka szkoleń na stronie głównej). Po znalezieniu pożądanego szkolenia i kliknięciu w odnośnik, strona kieruje do jego opisu wraz z konkretnym terminem i lokalizacją. Karta zgłoszenia w wersji PDF otwiera się po kliknięciu w link o takiej nazwie, który zlokalizowany jest w lewym bocznym pasku Informacje o szkoleniu. Kartę należy wydrukować i odpowiednio wypełnić, a jej skan przesłać mailem lub faxem na wskazany kontakt. Oryginał karty należy nadać pocztą do TÜV Rheinalnd Polska.

   Do uzupełnienia karty niezbędne są dane rejestrowe firmy oraz dane kontaktowe osób, które będą wyznaczone do realizacji zlecenia, a także dane uczestników, którzy finalnie pojawią się na szkoleniu.

   Co ważne – by TÜV Rheinland Polska mogła zacząć realizację usługi – niezbędne jest wypełnienie (zaznaczenie) zgód dotyczących zapoznania się i akceptacji Regulaminu, Oświadczenia, że certyfikaty/zaświadczenia będą wysłane po uregulowaniu płatności oraz tego, że akceptują Państwo Ogólne Warunki Transakcyjne. Pod powyższymi powinien znaleźć się podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z jej dokumentami rejestrowymi. W przypadku osób prywatnych kartę zgłoszenia należy uzupełnić swoimi danymi.

 • Czym różni się audytor wewnętrzny od pełnomocnika?
  • Pełnomocnik to osoba z najwyższego kierownictwa organizacji, mająca za zadanie czuwać nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu. Pełnomocnik w porozumieniu z zarządem firmy dzieli między pracowników obowiązki związane z systemem zarządzania. Pełnomocnik powinien znakomicie znać firmę. Może przeprowadzać audyty wewnętrzne na potrzeby firmy.

   Audytor wewnętrzny jest osobą w firmie odpowiedzialną za przeprowadzanie audytów wewnętrznych w celu sprawdzenia funkcjonowania systemów zarządzania z wymaganiami normy ISO. Audytorem wewnętrznym może zostać każdy pracownik firmy, który posiada odpowiednie przygotowanie. Ważne, aby audytor wewnętrzny był niezależny od audytowanego obszaru firmy, zapewniając w ten sposób efektywny audyt.

 • Jak długo ważne są certyfikaty na auditora wewnętrznego i pełnomocnika?
  • Certyfikaty na auditora wewnętrznego i pełnomocnika wydawane są bezterminowo. Nie zwalnia to jednak osób pełniących te funkcje z doskonalenia swoich kompetencji.

 • Pokaż wszystkie odpowiedzi