SHARE
X

MAKRO podsumowuje pierwszy rok z ISO 22000

Rozmówca: Marianna Janicka, Menedżer Pionu Zarządzania Jakością w MAKRO Cash and Carry Polska
Źródło: Jakość, Magazyn TÜV Rheinland Polska 4/2012

Firma MAKRO Cash and Carry Polska S.A. na początku 2012 roku otrzymała certyfikat zarządzania jakością ISO 22000 dla 29 hal i 4 Makro Punktów oraz centrali sieci. Certyfikacja objęła zakres działań związany z zakupem, magazynowaniem i dystrybucją środków spożywczych. Aktualnie trwa proces recertyfikacji nowych lokalizacji, które rozpoczęły działalność na przełomie 2011/2012 roku i dołączą wkrótce do wykazu Hal i Makro Punktów posiadających Certyfikat ISO 22000. Po blisko roku funkcjonowania systemu do rozmowy zaprosiliśmy Mariannę Janicką, Menedżera Pionu Zarządzania Jakością w MAKRO Cash and Carry Polska.

Co sprawiło, że zdecydowali się Państwo na wdrożenie i certyfikację systemu ISO 22000?

Polityka bezpieczeństwa żywności MAKRO Cash and Carry Polska S. A. oparta jest na strategii zmierzającej do uzyskania wiodącej pozycji na rynku sprzedaży i dystrybucji produktów spożywczych.

Cel ten osiągamy poprzez stworzenie odpowiedniej struktury organizacyjnej, zapewnienie niezbędnych zasobów oraz pełną realizację zasad Dobrej Praktyki Higienicznej – GHP i Dobrej Praktyki Produkcyjnej – GMP, a także wdrożenie Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli – HACCP oraz właśnie normy PN-EN ISO 22000 jako podstawowych narzędzi zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Jest to działanie zgodne z zasadami określonymi w Codex Alimentarius, zalecanymi przewą Organizację Zdrowia i Komisję Kodeksu Żywnościowego.

Skala przedsięwzięcia w takiej firmie, jak MAKRO, gdzie certyfikacja objęła 33 lokalizacje robi wrażenie. Proszę powiedzieć czy trudno było spełnić wymagania normy?

Tak, było to trudne żeby wybrać odpowiedni system jakości pasujący do naszej organizacji funkcjonującej w formule Cash & Carry, ale MAKRO jako międzynarodowa korporacja ma silne fundamenty projakościowe. Nasza codzienna praca od początku istnienia firmy opierała się na dbaniu o jakość i bezpieczeństwo produktów. W odbiorze naszych konsumentów byliśmy zawsze postrzegani jako firma oferująca dobrą jakość. Certyfikacja stanowi dowód, że organizacja w pełni spełnia wymagania normy.

Przygotowanie firmy do wdrożenia i późniejszej certyfikacji to praca, która z założenia im lepiej zostanie przeprowadzona tym mniej komplikacji w codziennym funkcjonowaniu systemu. Ile osób w MAKRO czuwa nad utrzymaniem sprawnie działającego systemu?

Zaczęliśmy od przekonania i przeszkolenia osób z najwyższego kierownictwa firmy, aby dać dobry przykład z góry, że funkcjonowanie systemu ISO 22000 w Makro opiera się na pełnym zaangażowaniu całego personelu włącznie z Zarządem oraz Dyrektorami Hal i MAKRO Punktów. Jednakże szczególną rolę mają do spełnienia Przewodniczący Zespołów Bezpieczeństwa Żywności jako liderzy koordynujący pracę na poziomie placówek handlowych. Wdrożenie i Certyfikacja normy wymaga pracy na poziomie całej organizacji, którą prowadzi się każdego dnia. Dział Zarządzania Jakością jest odpowiedzialny za koordynację funkcjonowania systemu ISO 22000 w całej organizacji. Bardzo ważna jest świadomość pracowników, którzy poddawani są cyklicznym szkoleniom w celu stałego podnoszenia kompetencji.

Bezpieczeństwo żywności to temat szeroko dyskutowany, bo i świadomość ryzyka wśród konsumentów systematycznie wzrasta. Jak w Państwa ocenie wygląda poziom wiedzy klientów MAKRO na temat standardów jakości?

Klienci Makro to przedsiębiorcy, których dużą część stanowi HORECA i Traders. Jest to grupa posiadająca dużą wiedzę na temat standardów jakości, co nasi Pracownicy obserwują podczas codziennych rozmów. Makro pragnie poszerzać wiedzę na temat bezpieczeństwa produktów i ich właściwego przechowywania poprzez szkolenia i różnorodne programy wspierania naszych klientów w biznesie. Akademia Efektywnej Przedsiębiorczości to miejsce regularnych spotkań z klientami gdzie mamy modelową kuchnię i sklep, aby na przykładzie promować dobre rozwiązanie w pełni zgodne z wymaganiami prawa żywnościowego. Innym z przykładów są dostępne w halach torby, pojemniki i dystrybutory wkładów mroźniczych umożliwiające zachowanie łańcucha chłodniczego podczas przewożenia produktów.

Czy może Pani przybliżyć osobom mniej zorientowanym, w jaki sposób MAKRO dba o jakość produktów spożywczych, które znajdują się na sklepowych półkach?

Większość artykułów jest dostarczanych do Hal i Makro Punktów z Centralnych Magazynów tzw. Platform. Tam są poddawane pierwszej, szczegółowej kontroli przez wykwalifikowanych Kontrolerów Jakości. Dopiero po takiej kontroli jakości mogą być załadowane i wysłane do Hal i Makro Punktów, gdzie są również regularnie sprawdzane zarówno podczas przyjęcia, jak i przechowywania. Monitorowane są parametry m.in. temperatury, jakości oraz świeżości.

Ponadto uczestniczymy w kreowaniu artykułów marek własnych. W gamie marek własnych MAKRO posiadamy ok. 1200 wytwarzanych lokalnie produktów żywnościowych, które są bardzo szczegółowo monitorowane pod względem jakości i poddawane regularnym badaniom laboratoryjnym. Współpracujemy z godnymi zaufania dostawcami, w większości posiadającymi ceryfikaty jakości, uznawane przez międzynarodową organizację GFSI. Jeśli chodzi o dostawców marek własnych mięsa są oni zobligowani do spełnienia dodatkowych wymagań w stosunku do całego łańcucha, poczynając od dostawców pasz a kończąc na półkach sklepowych ze względu na szczególną wrażliwość omawianych produktów.

Po blisko roku funkcjonowania systemu mają Państwo na pewno ciekawe spostrzeżenia i doświadczenia, którymi chcieliby się Państwo podzielić. Na co radziłaby Pani zwrócić uwagę firmom, które zastanawiają się nad wdrożeniem systemu?

Najważniejsze jest zaszczepienie idei i znaczenia jakości i bezpieczeństwa żywności całemu personelowi, bo to od zaangażowania kadry zależy czy system ISO 22000 funkcjonuje prawidłowo. Rosnące oczekiwania konsumentów, zwiększający się zakres odpowiedzialności handlowców, rosnące wymagania prawne oraz globalizacja dostaw stawiają nam ciągle nowe wyzwania w zakresie jakości.

Bezpieczeństwo produktów jest priorytetowym zagadnieniem na świecie, a w krajach Unii Europejskiej - głównym tematem nowych regulacji prawnych i finansowanych projektów badawczych.

Zarządzanie jakością jest to skoordynowana działalność mająca na celu prowadzenie i kontrolowanie organizacji pod względem jakości. Obejmuje ono swoim zasięgiem między innymi ustanowienie polityki jakości, sterowanie jakością i poprawę jakości. Jakość jest uważana za najważniejszą broń – źródło przewagi konkurencji - jest to warunek konieczny przetrwania przedsiębiorstwa na rynku.

Warto zadać sobie pytanie: jaki będzie konsument za 10, 20 lat? Na ile rewolucja informatyczna, technologiczna, ekologiczna, materiałowa wpłyną na zmianę naszej świadomości, na nasze zwyczaje żywieniowe i na procesy podejmowania decyzji konsumenckich. Ciągły rozwój i znaczenie jakości według mnie jest przesądzone!