SHARE
X

Intersilesia McBride z certyfikatem BRC CP

Rozmówca: Bogdan Czarnecki, Kierownik Działu Rozwoju Intersilesia McBride Polska i Mirosław Markusik, Kierownik Sekcji Systemów Zarządzania Jakością TÜV Rheinland Polska
Źródło: Jakość, Magazyn TÜV Rheinland Polska 2/2012

Spółka Intersilesia McBride Polska, producent wyrobów chemii gospodarczej i kosmetyków osobistych prywatnych marek, uzyskała certyfikat BRC Global Standard for Consumer Products wydany przez TÜV Rheinland. Certyfikat BRC CP jest uznawaną przez sieci handlowe metodą potwierdzenia wiarygodności dostawców wyrobów konsumenckich. O szczegółach związanych z wdrożeniem standardu, certyfikacją oraz o korzyściach wynikających z posiadania certyfikatu opowiadają Bogdan Czarnecki, Kierownik Działu Rozwoju Intersilesia McBride Polska oraz Mirosław Markusik, Kierownik Sekcji Systemów Zarządzania Jakością TÜV Rheinland Polska.

Spółka jest częścią międzynarodowego koncernu McBride, który posiada dwadzieścia fabryk w jedenastu krajach Europy i Azji. Proszę powiedzieć kilka słów na temat firmy.

Bogdan Czarnecki: McBride specjalizuje się w produkcji wyrobów chemii gospodarczej i kosmetyków dla marki prywatnej. Nasze wyroby są sprzedawane w największych europejskich sieciach handlowych. Klienci powierzają nam dużą odpowiedzialność za swój wizerunek, gdyż firmujemy produkty ich znakiem firmowym. Skala biznesu jest duża, z naszych fabryk wyjeżdża codzienne ponad 500 ciężarówek z produktami.

Intersilesia McBride Polska w Strzelcach Opolskich produkuje chemię gospodarczą oraz kosmetyki osobiste, czyli takie które muszą spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa i jakości. Co spowodowało, że zdecydowali się Państwo na wdrożenie i certyfikację standardu BRC CP?

Bogdan Czarnecki: Decyzja o wdrożeniu i certyfikacji standardu BRC CP była związana z oczekiwaniami odbiorców, tj. sieci handlowych. W niektórych zagranicznych sieciach, do których dostarczamy nasze produkty standard BRC CP jest obligatoryjny dla producentów.

Intersilesia McBride Polska jest jedną z niewielu przedsiębiorstw w Polsce certyfikowanych wg wymagań BRC Global Standard for Consumer Products. Jak z perspektywy jednostki certyfikującej wygląda zainteresowanie polskich producentów tym standardem?

Mirosław Markusik: Obecnie w Polsce certyfikowanych jest 15 przedsiębiorstw. To oczywiście niewiele w porównaniu do stosunkowo powszechnej certyfikacji chociażby systemu zarządzania jakością wg standardu ISO 9001. Standard BRC CP stawia producentom wyrobów konsumenckich wysokie wymagania, można więc zaryzykować stwierdzenie, że Intersilesia McBride Polska dołączyła do dosyć elitarnego grona. Global Standard for Consumer Products stworzony został przez organizację British Retail Consortium jako odpowiedź na zwiększające się wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jakości wyrobów podlegających sprzedaży na globalnym rynku. To przede wszystkim duże sieci handlowe wymagają od swych dostawców spełnienia wymagań BRC CP. Coraz więcej firm w Polsce dostarcza wyroby konsumenckie dla tego typu odbiorców, a produkty te przeznaczone są do sprzedaży już nie tylko na rynku polskim, ale również na wielu rynkach zagranicznych. Polscy producenci cenieni są jako dostawcy wysokiej jakości wyrobów, wprowadzanych do dystrybucji w globalnych sieciach handlowych. Stąd też wynika stopniowy wzrost zainteresowania certyfikacją wg BRC CP.

Jako firma stawiająca na jakość swoich wyrobów modernizują Państwo procesy produkcyjne oraz procedury z nimi związane. Posiadają Państwo liczne certyfikaty potwierdzające zgodność systemów zarządzania z normami ISO 9001, ISO 14001 czy ISO 18001. Czy certyfikacja BRC CP wymagała wprowadzenia dodatko¬wych zmian?

Bogdan Czarnecki: W przypadku wdrażania systemów zarządzania zgodnych z ISO 9001 czy 14001 nasza praca polegała bardziej na opisaniu tego, co w firmie już funkcjonowało. Od 1997 roku udoskonalamy systemy zarządzania jakością i dojrzeliśmy do wyższych standardów, których spełnienie gwarantuje naszym klientom produkty o najwyższej jakości. Audyt wstępny pomógł zidentyfikować obszary do poprawy, stworzyliśmy listę działań do wykonania i rozdzieliliśmy konkretne zadania na członków zespołu wdrożeniowego.

Czy może Pan podać przykład zadania, które trzeba było wykonać przed audytem?

Bogdan Czarnecki: Były zadania mniej i bardziej czasochłonne, np. weryfikacja systemu HACCP czy próby wycofania produktu z rynku. Zgodnie z wymaganiami standardu każda firma, która stara się o uzyskanie certyfikatu BRC CP powinna mieć przygotowany i przećwiczony taki scenariusz działań kryzysowych. W wymaganiach standardu znajduje się także konieczność uruchomienia specjalnego numeru telefonu, pod którym o każdej porze dnia i nocy można uzyskać informacje na temat składu chemicznego produktu. W naszym wypadku taka infolinia już funkcjonowała, nie mieliśmy więc problemów z przeprowadzeniem testów jej funkcjonowania. Warto jednak przewi¬dzieć dodatkowy czas na zorganizowanie takiego stanowiska, jeśli w firmie starającej się o certyfikat nie są jeszcze stosowane podobne praktyki.

Czym w podejściu jednostki certyfikującej różni się audyt systemu zarządzania od audytu wg BRC CP?

Mirosław Markusik: Różnica polega przede wszystkim na rozłożeniu akcentów. System zarządzania jakością tworzy ramy dla powstawania wyrobów, które w jak największym stopniu spełnią oczekiwania klientów, wymaga systemowego podejścia do jakości i ciągłego doskonalenia. Duża część wymagań standardu ISO 9001 zawarta jest również w wymaganiach BRC CP. Także tutaj prowadzi się np. audyty wewnętrzne, a poprzez szkolenia zapewnia się właściwe kompetencje pracowników do wykonywanej pracy. Global Standard for Consumer Products kładzie jednak nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa, legalności i jakości samego wyrobu. Audyt jednostki certyfikującej skoncentrowany jest więc na zagadnieniach z tym związanych. Podczas audytu szczególnej uwadze poddawany jest proces produkcyjny, kontrola wyrobu na różnych etapach produkcji, czy analiza ryzyka prowadzona przez przedsiębiorstwo dla wyrobu i procesu produkcyjnego. Intersilesia McBride Polska spełniła doskonale wymagania standardu w tym zakresie, czego dowodem jest wynik audytu z najwyższą oceną A.

Jakie korzyści dla firmy i jej klientów wynikają z posiadania certyfikatu BRC CP?

Bogdan Czarnecki: Korzyści dla firmy Intersilesia McBride Polska to przede wszystkim otwarcie drogi do pozyskiwania nowych klientów. Chodzi także o budowanie przewagi konkurencyjnej. Klienci zaś zyskują gwarancję, że produkty, które będą oferować konsumentom spełniają najwyższe normy jakości i bezpieczeństwa.

Mirosław Markusik: Oczywiście certyfikacja wg standardu BRC CP to także przepustka do nawiązania nowych kontaktów handlowych. Trzeba jednak wspomnieć o innych korzyściach, które mogą być uzyskiwane dzięki dostosowaniu się do jego wymagań. Wzrost zaufania do wyro¬bów producenta wśród klientów i użytkowników wytwarzanych wyrobów, wzrost świadomości jakościowej w samym przedsiębiorstwie, czy też zmniejszenie ilości i kosztów reklamacji dzięki ściślejszej kontroli jakościowej wyrobu. Wszystkie te elementy wpływają pozytywnie na sytuację rynkową certyfikowanej firmy. Pamiętamy jednak o głównym celu, jaki przyświecał twórcom standardu BRC CP – o bezpieczeństwie wyrobu. Dzięki coraz powszechniejszemu stosowaniu rozwiązań i narzędzi wymaganych przez standard BRC CP, my wszyscy jako konsumenci możemy mieć poczucie, że nasze bezpie-czeństwo stawiane jest zawsze na pierwszym miejscu.

Na koniec chciałam zapytać czy może Pan zdradzić, w jakich sieciach możemy spotkać kosmetyki produkowane w fabryce w Strzelcach Opolskich, a oznaczone prywatnymi markami?

Bogdan Czarnecki: Współpracujemy z wieloma klientami w Polsce i całej Europie w różnych kanałach dystrybucji. Produkty pochodzące ze Strzelec Opolskich można kupić w sieci Biedronka, Tesco, Kaufland, Lidl, Aldi, Auchan, Carrefour i wielu innych. Korzystając z okazji chciałbym gorąco polecić czytelnikom częste odwiedzanie tych marketów.