SHARE
X

Czy możliwa jest bezpieczna budowa?

Na terenie budowy, gdzie równolegle prowadzone są prace z udziałem wielu wykonawców, zwiększa się ryzyko wypadków. Rolą koordynatora BHP jest umiejętność przewidywania zagrożeń i sytuacji niebezpiecznych dla pracowników.