SHARE
X

Co właściwie oznacza CE na produkcie?

CE na wyrobie jest deklaracją producenta, iż wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa, opisane w stosownych przepisach prawnych i może być wprowadzony na rynek europejski.