SHARE
X

Metoda RUN @ RATE Bank wiedzy dla organizacji pozwalający obliczać możliwości produkcyjne firmy

Autor: Rafał Lewandowski, Trener TÜV Akademia Polska
Źródło: Jakość - Magazyn TÜV Rheinland Polska nr 3/2015

Chcąc zapewnić sobie płynność finansową, współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej muszą zwiększać swoją produkcję i jednocześnie ograniczać koszty. Stąd zwiększone zainteresowanie filozofią LEAN, a także metodą RUN @ RATE.

Na światowych rynkach przemysłowych obserwujemy wzmożoną tendencję do zwiększania efektywności procesów dzięki wdrażaniu filozofii LEAN – koncepcji zarządzania, której celem jest dążenie do maksymalnego wyszczuplenia przedsiębiorstwa, zarówno pod kątem zarządzania, produkcji, jak i administracji. Wśród wielu sposobów na udoskonalenie funkcjonowania organizacji znajduje się również metoda RUN @ RATE, która w procesie produkcyjnym w czytelny sposób zestawia ze sobą aspekt wydajnościowy i jakościowy.

RUN @ RATE sposobem na sprawdzenie produkcji

Analiza RUN @ RATE jest ciekawym i prostym narzędziem weryfikującym procesy produkcyjne przed rozpoczęciem produkcji seryjnej dla klienta. Może być również stosowana w przypadkach dopuszczenia procesów do produkcji – po przestojach, remontach i działaniach doskonalących, które wynikają z chęci usprawnienia procesów wytwórczych. Pozwala zweryfikować, najczęściej w postaci próbnej partii produkcyjnej, czy dany proces jest w stanie osiągnąć zakładaną wydajność, przy jednoczesnym zachowaniu jakości. W ten sposób weryfikuje się założenia teoretyczne względem procesu. Zaleca się, by narzędzie RUN @ RATE stosować już w momencie wdrażania nowych wyrobów do produkcji.

Dla kogo?

Metoda RUN @ RATE znajduje swe zastosowanie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z procesem produkcyjnym. Jednakże największe uznanie znajduje w motoryzacji, bo to właśnie automotive, jako jedna z najbardziej rozwiniętych branż, zwraca szczególną uwagę na doskonalenie procesów i przywiązuje wagę do produktu końcowego. To właśnie główni gracze rynku motoryzacyjnego zauważyli konieczność weryfikacji dostawców pod kątem zestawienia wydajności procesów wytwarzania oraz jakości produkowanych przez nich elementów.

Charakterystyka metody

Niestety sama metoda RUN @ RATE jest bardzo słabo opisana. Trudno też znaleźć jej jednoznaczną charakterystykę, gdyż jej metodologii jest co najmniej kilka. Szukając wytycznych dotyczących RUN @ RATE natkniemy się między innymi na ogólną procedurę GP-9, opracowaną przez General Motors, oraz standard STD 3868 firmy Scania. Wskazówki będą dotyczyły celu samej metody i poszczególnych jej elementów: sprawdzenia dokumentacji konkretnego wyrobu, analizy liczbowej opartej na danych zebranych podczas procesu produkcyjnego i wreszcie opracowania arkusza działań doskonalących w przypadku niespełnienia zamierzonego celu. Punktem wyjścia do zastosowania metody będą zawsze wymagania klienta i oczekiwania względem samego procesu – to, jak dużą jego wydajność chce się przewidzieć, aby w danym czasie wyprodukować wystarczającą ilość elementów. Wyliczenia te dokonywane są na podstawie danych zbieranych z produkcji – czasu realizacji zlecenia produkcyjnego, zbrojeń oraz kontroli, nieplanowanych przestojów, sprawdzenia jakościowego wyrobów po danym procesie.

Zagrożenia vs. szanse

Metoda RUN @ RATE jest bardzo pracochłonna. Próbny cykl produkcyjny wymaga ciągłej obecności

i zaangażowania zespołu, a poszczególne elementy pełnej weryfikacji i analizy. Mimo tego, RUN @ RATE cechuje kompleksowość i prostota. Informacje na temat procesu czerpane są z jednego źródła, a całość analizy odbywa się w jednym czasie i przeprowadzana jest przez jeden dział w firmie. Czytelnie pokazuje silne strony cyklu produkcyjnego, ale też wszystko to, co wymaga udoskonalenia. Ponadto, dzięki wykorzystaniu metody RUN @ RATE przedsiębiorstwo może przeprowadzić badania lub analizę porównawczą (benchmarking). Uzyskane w ten sposób wyniki są podstawą do doskonalenia praktyk wewnątrz organizacji i poprawienia własnej efektywności.

RUN @ RATE może również budzić mieszane uczucia i wywoływać burzliwe dyskusje. Przechodząc przez poszczególne etapy metody, udostępnia się know-how na temat konkretnego procesu produkcyjnego. Celem tego jest jednak pokazanie, że analiza została przeprowadzona i równocześnie zapewnienie klienta o możliwości zrealizowania konkretnego zlecenia w założonym czasie. W tym znaczeniu analiza RUN @ RATE jest dla organizacji źródłem bezcennej informacji – pozwala obliczyć możliwości produkcyjne firmy. Tym samym określa jej moce przerobowe i optymalizuje funkcjonowanie.