SHARE
X

Certyfikat dla towarów eksportowanych do Rosji

Autor: Tomasz Opaszowski, Kierownik Sekcji Bezpieczeństwa i Jakości Wyrobów TÜV Rheinland Polska
Źródło: Biuletyn Jakości 2011

Zgodnie z wymaganiami Federacji Rosyjskiej większość towarów, które będą wprowadzenie do obrotu na terenie Rosji muszą zostać poddane certyfikacji GOST R. Obowiązek ten dotyczy producentów wyrobów konsumenckich, takich jak żywność, tekstylia, kosmetyki i zabawki. Także firmy oferujące przedmioty mechaniczne i elektryczne będą musiały spełnić wymogi bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska. TÜV Rheinland wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów poszerzył swoją ofertę, skierowaną do firm eksportujących swoje towary, o certyfikację GOST R.

Wszystkie towary eksportowane na rynek Federacji Rosyjskiej w zależności od charakteru produktu sąpoddawane obligatoryjnej lub dobrowolnej certyfikacji. Certyfikacja jest prowadzona przez jednostki posiadające stosowną akredytację, a certyfikat uzyskany w tym procesie jest podstawą wprowadzania do obrotu oraz dokumentem niezbędnym przy odprawie celnej.

Obowiązkowa certyfikacja GOST R

Certyfikat zgodności GOST R - to jeden z podstawowych dokumentów, który jest wymagany między innymi przez rosyjskie służby celne przy eksporcie towarów na terytorium FR. Certyfikat ten potwierdza zgodność produkcji z obowiązującymi normami GOST. W oparciu o normy GOST przeprowadzane są stosowne badania, których celem jest potwierdzenie jakości i bezpieczeństwa badanego produktu na zgodność z ustanowionymi dla niego standardami i przepisami.

Certyfikat GOST R może dotyczyć wysyłki pojedynczej lub produkcji seryjnej w zaleŜności od rocznej wielkości eksportu. Dla wysyłki pojedynczej Certyfikat Zgodności partii jest dokumentem handlowym waŜnym dla jednej partii wysyłki, np. dla określonej ilości jednego typu produktu. Ten rodzaj certyfikatu zalecany jest przy sporadycznym eksporcie do Rosji. Może on być wykorzystywany jedynie wtedy, kiedy można udowodnić, kto będzie odbiorcą / importerem w Rosji na podstawie kontraktu lub faktury.

Dla producentów regularnie wysyłających swoje produkty do Rosji wydawany jest certyfikat zgodności produkcji seryjnej o ważności od 12 miesięcy do 3 lat, w zależności od rodzaju produktów. Taki dokument pozwala na eksport nieograniczonej ilości i wielkości towarów podczas danego okresu ważności. Ten rodzaj certyfikatu GOST R jest szczególnie przydatny dla firm, które prowadzą regularną działalność eksportową i eksportują szeroki wachlarz towarów.

Ten rodzaj certyfikacji wymaga prowadzenia nadzoru miejsca produkcji, regularnych przeglądów dokumentacji oraz, w niektórych przypadkach, okresowych badań kontrolnych. Wyroby, które przeszły pozytywnie proces certyfikacji muszą być oznaczone symbolem graficznym GOST z numerem akredytacji jednostki odpowiedzialnej za certyfikację. Dodatkowo przy odprawie celnej niezbędne jest posiadanie oryginały lub poświadczonej kopii certyfikatu.

Dobrowolna certyfikacja GOST R

Certyfikat dobrowolny jest wydawany na prośbę zamawiającego w celu potwierdzenia zgodności produktu z wymaganiami i normami Federacji Rosyjskiej. Posiadanie dobrowolnego certyfikatu potwierdza wysoką jakość towaru i bezpieczne warunki produkcji oraz pozwala uzyskać większą konkurencyjność. Dobrowolny certyfikat jest wymagany przez hurtowych odbiorców w Rosji, dużych sieci sklepów.

Deklaracja zgodności to rodzaj dokumentu, w którym wnioskodawca oświadcza, że zadeklarowane produkty są zgodne z wymogami bezpieczeństwa w Rosji. Od 15 lutego 2010 roku Deklaracja zgodności zastępuje Certyfikat zgodności GOST-R dla niektórych kategorii produktów (woda, cukier, sól, pieczywo, warzywa, konserwy rybne, koncentraty spoŜywcze, aromaty i inne). Proces uzyskania Deklaracji zgodności GOST-R jest bardzo podobny do procesu uzyskania Certyfikatu zgodności GOST-R. Proces rozpoczyna się od przedłożenia wszystkich niezbędnych dokumentów i zarejestrowanie Deklaracji zgodności GOST-R w akredytowanej jednostce certyfikującej.

Certyfikat TR

Certyfikat TR to dokument potwierdzający zgodność produktów z Regulacjami Technicznymi. Jest rodzajem certyfikacji obligatoryjnej obejmującej produkty zaliczone do kategorii 3. TR certyfikat to dokument stwierdzający zgodność badanego materiału z normami technicznymi ogólnie przyjętymi w dziedzinie nauki i techniki. Regulacje techniczne pojawiły się w Rosji w ramach reformy przepisów technicznych, która trwa od 2003 r., kiedy w życie weszła ustawa "O przepisach technicznych".

W regulacjach technicznych są zawarte obowiązkowe wymagania dotyczące produkowanych produktów, co ma na celu ochronę zdrowia i życia obywateli rosyjskich. Certyfikat może być wystawiony na okres do pięciu lat i w ramach jego ważności jednostka odpowiedzialna za certyfikację sprawuje nad nim nadzór poprzez okresowe inspekcje miejsca produkcji lub badania weryfikujące. Pełny wykaz wyrobów podlegających obowiązkowej certyfikacji jest zawarty w Вводится в действие Постановлением Госстандарта России от 30 июля 2002 г. N 64

TÜV Rheinland Polska jest liderem na rynku usług certyfikacyjnych i badawczych w Polsce. Spółka jest częścią międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland Group, działającego w Niemczech od 140 lat. Polski oddział w trakcie kilkunastu lat działalności (od 1994 r.) zdobył pozycję eksperta w dziedzinie certyfikacji wyrobów, technologii, systemów zarządzania i personelu na krajowym rynku. Wśród klientów TÜV Rheinland Polska znajdują się obecnie największe przedsiębiorstwa m. in. z branży spożywczej, budowlanej, energetycznej i medycznej. Więcej informacji: www.tuv.pl

Kontakt dla mediów:
Agata Tynka
Specjalista ds. public relations
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
tel.: +48 32 271 64 89 w. 105
email: agata.tynka@pl.tuv.com
www.tuv.pl