SHARE
X

Środowisko

Co musi zrobić przetwórca aby produkować żywność eko?

„Eko”, „bio”, „organic” – tak oznaczone mogą być jedynie produkty o certyfikowanej jakości, które spełnią wymagania doty

Globalne bezpieczeństwo produkcji rolnej

Zagrożenia związane z globalizacją rynku produkcji żywności.

Jak mądrze zarządzać energią?

Inwestycje w nowoczesne technologie są dla biznesu szansą na oszczędności.

Rola pracowników w systemie zarządzania środowiskowego

W firmach coraz wyraźniejsza jest tendencja do prowadzenia swojej działalności w sposób w sposób odpowiedzialny.

Żywność ekologiczna coraz częściej poszukiwana

W Polsce, podobnie jak w innych europejskich krajach, obserwujemy wzrost świadomości w kontekście żywności.

Kiedy warto wdrażać w firmie produkcyjnej standard ISO 14001?

. Norma ISO 14001 kładzie mocny akcent na obszar wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska.

CEMEX bierze odpowiedzialność za środowisko

CEMEX Polska to modelowy przykład, jak prowadzić działalność produkcyjną z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Zrównoważony rozwój dzięki gospodarce o obiegu zamkniętym

Plan działania UE zakłada minimalizację odpadów oraz osiągnięcie jak największego stopnia odzysku surowców wtórnych.