SHARE
X

Globalne bezpieczeństwo produkcji rolnej

Autor: Małgorzata Kręcka, Kierownik Sekcji Systemów Zarządzania w Przemyśle Spożywczym TÜV Rheinland Polska
Źródło: Jakość 3/2012

Chiński czosnek, kukurydza GMO, kiełki z bakteriami e.coli - zagrożenia związane z globalizacją rynku produkcji żywności powodują, że temat zapewnienia bezpieczeństwa jest coraz szerzej dyskutowany. Polska w skali Unii Europejskiej należy do największych producentów rolnych. Tym ważniejsza staje się rola naszego kraju w dostarczaniu na rynek produktów spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa. Takim standardem jest GLOBALG.A.P – Dobra Praktyka Rolnicza, którego spełnienia coraz częściej wymagają sieci handlowe.

GLOBALG.A.P. to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się programów certyfikacji w branży rolniczej. Stanowią go standardy opierające się na systemie HACCP i zawierające wytyczne do spełnienia przepisów prawa krajowego i międzynarodowego. Uwzględniają także aspekty oddziaływania produkcji rolniczej na środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy osób zatrudnionych w rolnictwie. Przepisy standardu GLOBALG.A.P. są jednakowe dla wszystkich producentów i jednostek certyfikujących na całym świecie, stąd można mieć pewność, że certyfikaty wydane w różnych zakątkach świata niosą za sobą jednakowe znaczenie i wartość.

Kto wymaga certyfikatu?

Certyfikacja GLOBALG.A.P. nie jest wymagana prawnie. Niemniej jednak, często jest to kluczowy wymóg nawiązania lub kontynuacji współpracy handlowej producenta żywności z kontrahentami z zagranicy, czy z sieciami supermarketów w Polsce.

O certyfikację może wnioskować producent indywidualny lub formalnie zarejestrowana grupa producentów. W przypadku drugiej opcji, grupa musi mieć wdrożony wewnętrzy system zarzadzania jakością.

GLOBALG.A.P. obejmuje swym zasięgiem różne zakresy działalności rolniczej, takie jak produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, czy wytwarzanie pasz. W Polsce największym powodzeniem w zastosowaniu cieszy się wśród producentów świeżych owoców i warzyw oraz grzybów. W tym zakresie ilość wydanych certyfikatów jest największa i wciąż wzrasta w największym stopniu.

Wymagania standardu

GLOBALG.A.P. w swych wymaganiach odnosi się do wszystkich możliwych obszarów związanych z produkcją rolniczą w danym zakresie. Na przykład w produkcji roślinnej, wymagania standardu przewidują przeanalizowanie historii miejsca uprawy, pochodzenia i jakości materiału rozmnożeniowego, mając na uwadze ochronę gleby oraz naturalnie żyjących organizmów. GLOBALG.A.P. szczegółowo określa wymagania odnośnie stosowanych nawozów i środków ochrony roślin, jak również pochodzenia i jakości wody do nawadniania. Określono również kryteria, jakim należy sprostać podczas zbioru świeżych owoców, warzyw i grzybów oraz późniejszych działań mających na celu przygotowanie produktów gotowych do sprzedaży.

Zmiany w standardzie

Od początku 2012 roku obowiązkowa stała się czwarta już wersja standardu GLOBALG.A.P. Nowe wydanie jest jeszcze bardziej wymagające i jeszcze szerzej rozpatruje czynniki wpływające na bezpieczeństwo produkowanej żywności. Po raz pierwszy wśród wymagań standardu pojawiła się konieczność analizy ryzyka związanego z celowym powodowaniem zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności, np. z bioterroryzmem. Być może w polskich realiach nie odczuwamy tego typu zagrożenia, jednak standardy o zasięgu globalnym coraz poważniej traktują to zagadnienie.

Nowe wydanie kładzie duży nacisk na identyfikację i identyfikowalność produktów certyfikowanych wg wymagań GLOBALG.A.P. W tym samym celu, w większym stopniu standard nakazuje zapewnienie segregacji produktów certyfikowanych od niecertyfikowanych, co w efekcie musi mieć odzwierciedlenie w bilansie masy, który ma być obowiązkowo prowadzony przez certyfikowane podmioty.

System dla wytrwałych

System wymagań GLOBALG.A.P. nie jest systemem łatwym. Wymaga on bowiem utworzenia szeregu udokumentowanych procedur, instrukcji i analiz ryzyka, a także prowadzenia szczegółowych zapisów, i przede wszystkim wdrożenia i przestrzegania wielu zasad w praktyce. Dzięki nim można jednak oceniać i doskonalić stosowane procesy produkcji i postępowania z produktem.

Producenci, którzy dostrzegają korzyści płynące z certyfikacji, mogą zyskać coś więcej niż certyfikat ułatwiający sprzedaż własnej produkcji. „Żyjący” system z pewnością przynosi optymalizację procesów, zmniejszenie kosztów, wzrost świadomości pracowników nt. produkcji bezpiecznej żywności, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. Na pewno przekłada się to również na poprawę wizerunku producenta, czy innego podmiotu zaangażowanego w system GLOBALG.A.P., jego konkurencyjności i wiarygodności.

TÜV Rheinland Polska jest w czołówce firm certyfikacyjnych i badawczych w Polsce. Spółka jest częścią międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland Group, działającego w Niemczech od ponad 140 lat. Polski oddział w trakcie kilkunastu lat działalności zdobył pozycję eksperta w dziedzinie certyfikacji wyrobów, technologii, systemów zarządzania i personelu na krajowym rynku. Wśród klientów TÜV Rheinland Polska znajdują się obecnie największe przedsiębiorstwa m. in. z branży spożywczej, budowlanej, energetycznej i medycznej. Więcej informacji: www.tuv.pl

Kontakt dla mediów:
Agata Tynka
Specjalista ds. Public Relations
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
tel.: +48 32 271 64 89 w. 105
email: agata.tynka@pl.tuv.com www.tuv.pl