SHARE
X

Znaczenie międzynarodowych certyfikatów na rynku pracy

Autor: Aleksandra Przeradzka,Kierownik Sekcji Szkoleń Specjalistycznych TÜV Akademia Polska
Źródło: Jakość - Magazyn TÜV Rheinland Polska nr 2/2015

W dobie rosnącej konkurencyjności na rynku pracy powszechne stało się uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach czy kursach doskonalących. Wybierając szkolenie, warto zwrócić uwagę, jaki dokument otrzymujemy po jego ukończeniu. Będzie to nasz dodatkowy atut w staraniu o pracę, który może przydać się również za granicą. Szansę na zaistnienie na rynkach światowych daje jedynie rozpoznawalny, międzynarodowy certyfikat.

Dzisiejszy rynek pracy kładzie duży nacisk na wiedzę specjalistyczną. Szkolenia zakończone egzaminem i potwierdzone międzynarodowym certyfikatem dają szansę na zaistnienie na rynku pracy, również poza granicami kraju. Międzynarodowa certyfikacja standaryzuje wymagania wobec uczestników, wyposażając ich tym samym w równy poziom kwalifikacji, niezależnie od miejsca realizacji szkolenia. Rozpoznawalność certyfikatów na rynku międzynarodowym jest wartością dodaną zarówno dla samych uczestników szkoleń, jak i ich współpracujących globalnie pracodawców.

Często w szkoleniach uczestniczą zarówno firmy krajowe, które swoją działalność prowadzą lokalnie, jak również te przedsiębiorstwa, które usługi realizują na kontraktach zagranicznych. Wśród uczestników są wreszcie i takie osoby, które prowadzą działalność na rynkach europejskich, ale szkolą się w swoim ojczystym języku w Polsce.

Dotychczasowe doświadczenia i opinie klientów TÜV Akademia Polska pokazują, jak bardzo certyfikaty potwierdzające konkretne kompetencje i umiejętności przydają się za granicą. W tym kontekście na szczególną uwagę i omówienie zasługują szkolenia: Specjalista Spawalnik TÜV, SCC dla pracowników operacyjnych i kadry kierowniczej, Pomocnik opiekuna osób starszych.

Specjalista nadzorujący zadania spawalnicze w firmie

Szkolenie Specjalista Spawalnik TÜV skierowane jest do pracowników firm przemysłowych z branży metalowej, energetycznej i innych, w których spawanie jest jednym z istotnych procesów produkcyjnych.

Osoba, która ukończy szkolenie to wykwalifikowany pracownik nadzoru spawalniczego o podstawowej wiedzy technicznej (basic technical knowledge – B). O tym, jakie prace może samodzielnie nadzorować, decydują normy dotyczące zastosowania, np. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane – Warunki wykonania i odbioru – Wymagania podstawowe, PN-EN 1090-2+A1:212 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych, PN-EN 15085 – Kolejnictwo – Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych – Część 2: Wymagania dotyczące jakości i certyfikacja zakładów spawalniczych. Wykwalifikowana osoba nadzoru spawalniczego dopuszczona jest do nadzorowania procesów wytwarzania konstrukcji spawanych różnych klas, a także do kierowania systemem zapewnienia jakości spawania według EN ISO 3834-4.

Po odbytym szkoleniu i zdanym egzaminie końcowym, kursanci otrzymują wystawiany przez TÜV Rheinland Bildung und Consulting GmbH PersCert TÜV Personalzertifizierstelle Schweiβen w Berlinie certyfikat nadający tytuł Specjalista Spawalnik TÜV (TÜV Schweißfachmann), poświadczający posiadanie kompetencji wymaganych przez normę EN ISO 14731. Certyfikat Specjalista Spawalnik TÜV jest równoważny do Międzynarodowego Mistrza Spawalnika – IWS.

Mariusz Zbrzezny właściciel FHU MM-Konstrukcje, przyznaje: - Kurs Specjalista Spawalnik TÜV honorowany jest w Austrii. Jeżeli firma zachodnia widzi, że podwykonawca lub producent posiada odpowiedni personel w postaci specjalisty spawalnika to automatycznie poprawia się wizerunek i zaufanie do firmy, a to z kolei ułatwia pozyskiwanie kontraktów.

Według Mariusza Kocaka, kierownika produkcji J&J Steel Sp. z o.o.: - Ukończenie szkolenia Specjalista Spawalnik TÜV i uzyskanie międzynarodowego certyfikatu wpływa na wizerunek naszej firmy, ponieważ jest on honorowany na rynku zagranicznym, gdzie wysyłamy nasze konstrukcje. Jest on jednym z kilku certyfikatów uzyskanych przez nas w TÜV Akademia Polska i z pewnością będzie dodatkowym atutem przy rozwijaniu kolejnych obszarów naszej działalności.

SCC dla pracowników operacyjnych i kadry kierowniczej

Szkolenie SCC poświęcone jest systemowi zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem przy pracach o zwiększonym ryzyku wypadków. Znajomość tego systemu jest wymagana w krajach Europy Zachodniej od pracowników budowlano-montażowych lub wykonujących zadania szczególnie niebezpieczne, dlatego powinni oni odbyć szkolenie i posiadać certyfikat SCC.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat dwujęzyczny (niemiecko-angielski) ważny przez 10 lat oraz znaczek do paszportu bezpieczeństwa. SCC jest certyfikacją dobrowolną, certyfikat wystawiany jest przez PersCert w Berlinie na akredytacji DAkkS.

Zdaniem Macieja Kuligowskiego, menadżera jakości w Beck & Pollitzer Polska Sp. z o.o.: - Praktyczne szkolenia SCC poszerzają wiedzę i jej zakres, zwracają uwagę na istotne elementy H&S dla managementu.

Asystent opiekuna osób starszych

Osoby, które wyjeżdżają do pracy do Niemiec jako pomocnik opiekuna osób starszych, a które zatrudnione są w agencjach pracy, coraz częściej pytane są o poziom kwalifikacji i potwierdzające go certyfikaty. Takie oczekiwania potencjalnych pracodawców mają swoje umocowanie w restrykcyjnych uregulowaniach rynku niemieckiego. Szkolenie dla asystentów opiekunów osób starszych uwzględnia w programie wymagania wobec osób wykonujących czynności opiekuńczo-pielęgnacyjne. Składa się z części teoretycznej oraz zajęć praktycznych.

Uczestnicy po zaliczeniu całego szkolenia i zdaniu egzaminu otrzymują certyfikaty wystawiane przez jednostkę PersCert w Berlinie.

Michael Gomola, współwłaściciel Carework Sp. z o.o. Sp. k., ocenia: - Otrzymany certyfikat wskazuje potencjalnym odbiorcom naszych usług, że są one świadczone w oparciu o standardy, zapewniające bezpieczeństwo podopiecznym i jakość opieki. W Carework od 10 lat zajmujemy się opieką nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, świadcząc usługi w gospodarstwach domowych naszych klientów w Niemczech. Możliwość ich oceny przez jednostkę o ugruntowanej pozycji w sektorze usług certyfikacyjnych na rynku niemieckim, daje możliwość większej rozpoznawalności na tym rynku.

Sami słuchacze kursu wskazują w ankietach na jego dużą przydatność. Doceniają rozbudowany program, wysokie kompetencje trenerów oraz wyrażają chęć rozszerzania swojej wiedzy o kolejne zagadnienia z zakresu opieki senioralnej.

Umiejętności i kompetencje pod marką TÜV

Zebranie szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców szkoleń TÜV Akademia Polska możliwe jest dzięki przynależności firmy do międzynarodowego koncernu. Obecność TÜV Rheinland na świecie daje szansę na dotarcie z ofertą również do osób spoza granic naszego kraju, które w codziennej pracy muszą legitymować się certyfikatami, potwierdzającymi konkretne umiejętności i kompetencje. Certyfikaty TÜV Akademia Polska mają swoje realne przełożenie nie tylko w Polsce, ale również na rynkach międzynarodowych.