SHARE
X

Rzetelna naprawa. Nowe spojrzenie na kontrolę napraw blacharsko-lakierniczych

Autor: TÜV Rheinland Polska

W ciągu roku odnotowuje się w Polsce około 38,5 mln wizyt w warsztatach w celu dokonania przeglądu lub naprawy samochodu. Jak wynika z badań, jednym z najważniejszych czynników, którym kierują się Polacy przy wyborze serwisu jest, przed technologią, czystością i miłą obsługą, zaufanie do warsztatu. Spora część klientów, zarówno indywidualnych jak i flotowych, nie jest przekonana co do rzetelności warsztatów, w których serwisują swoje pojazdy. Brak zaufania do serwisów potęgują przekazywane często pomiędzy użytkownikami pojazdów historie o nieudanych naprawach i ich konsekwencjach. To wszystko generuje wśród właścicieli samochodów potrzebę kontroli pojazdu po i w trakcie naprawy, powoduje baczniejsze przyglądanie się technologii naprawy i wykorzystanych części.

Metody kontroli

W przypadku klienta indywidualnego tego typu kontrola zazwyczaj ogranicza się do wzrokowej oceny jakości naprawy przy wydaniu pojazdu. Jedynie w sytuacjach, gdy użytkownik ma poważne zastrzeżenia co do jakości naprawy, a warsztat nie chce ich uwzględnić, wykorzystywana jest opinia rzeczoznawcy samochodowego. Inaczej jest w przypadku klienta instytucjonalnego – floty lub zakładu ubezpieczeń. Tutaj, ze względu na dużą ilość napraw oraz środków na nie przeznaczanych, każda z tych instytucji poddaje naprawy kontroli – zazwyczaj zlecając rzeczoznawcom tzw. oględziny ponaprawcze.

Usługa polega na oględzinach, dokonywanych przez rzeczoznawcę po wyjeździe pojazdu z warsztatu. Ekspert kontaktuje się z użytkownikiem w celu ustalenia terminu takich oględzin. Ich celem jest weryfikacja zgodności zakresu naprawy z przedstawionym kosztorysem. Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest dokładność i merytoryczność wykonanej kontroli. Wadą jest brak możliwości kontroli większej liczby napraw, ze względu na uciążliwość usługi dla użytkowników, oraz koszt oględzin, związany z czasem rzeczoznawcy poświęconym na szczegółowe oględziny i dojazd. Zdarza się także, iż wymiany lub naprawy niektórych elementów nie mogą zostać zweryfikowane ze względu na brak dostępu do danej części pojazdu.

Nowe spojrzenie

Odpowiedzią na te niedogodności może być nowa usługa wprowadzona do oferty firmy TÜV Rheinland – „Rzetelna Naprawa”. Polega ona na potwierdzeniu jakości każdej naprawy wykonanej w warsztacie certyfikowanym przez TÜV Rheinland. Serwisy biorące udział w programie, otrzymują dostęp do platformy internetowej pozwalającej na wymianę dokumentów, zdjęć i innych informacji z ekspertami, którzy na podstawie tych informacji analizują technologię naprawy, oraz jej zgodność w kwestii zakresu i użytych części. Bardzo restrykcyjna lista wymaganych materiałów, począwszy od szeregu zdjęć na poszczególnych etapach naprawy poprzez dokumentację potwierdzającą przebieg wykonania zlecenia, aż po pomiary lakieru jest podstawą do oceny prawidłowości przebiegu naprawy przez ekspertów TÜV Rheinland.

Warto przy tym zauważyć, iż aplikacja jest tak skonstruowana, że wprowadzenie kompletnego materiału z jednej naprawy, zajmuje poniżej 8 minut tak więc nie generuje to dużej ilości dodatkowej pracy dla serwisu. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość obsługi za pomocą smartfonów lub tabletów z systemem Android. Po zaakceptowaniu materiałów zamieszczonych przez serwis, eksperci TUV Rheinland mają możliwość nadania naprawie statusu rzetelnej, odrzucenia jej, lub sformułowania dodatkowych zapytań na temat wykonywanego zlecenia. Jeżeli naprawa została zaakceptowana, serwis ma możliwość pobrania dokumentu potwierdzającego rzetelną naprawę – raportu, który na jednej stronie A4 opisuje zakres naprawy oraz jej efekty. Raport może być, po wydrukowaniu na odpowiednim papierze, wręczony klientowi po zakończeniu naprawy. Każdy serwis ma również możliwość wygenerowania prosto z platformy kompletnej dokumentacji naprawy – zdjęć i informacji które mogą być udostępnione klientowi lub właścicielowi pojazdu w formie drukowanej lub pliku PDF.

Złożony system kontroli

Poza kontrolą on-line, poszczególne naprawy weryfikowane są wyrywkowo poprzez niezapowiedziane wizyty w warsztatach i oględziny pojazdów przed wydaniem ich do klienta, co dodatkowo zapobiega ewentualnym niezgodnościom i nadużyciom. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż Program Rzetelna Naprawa wprowadzany jest tylko w warsztatach blacharsko-lakierniczych, które uzyskały pozytywny wynik corocznego audytu certyfikującego. Certyfikat oznacza, że warsztat reprezentuje odpowiedni poziom w odniesieniu do wyposażenia, technologii oraz procesu likwidacji szkody, a przede wszystkim jakości naprawianych pojazdów.

Opinie z warsztatów

„Rzetelna Naprawa” nie jest usługą dla wszystkich warsztatów. Wymaga ona udostępnienia informacji, które do tej pory nie były dostępne dla klienta. Warto wspomnieć, iż informacje konieczne do przeprowadzenia usługi są związane tylko i wyłącznie z zakresem naprawy, nie ujawniają warunków handlowych, cen oraz „know-how” firmy. Mimo tego nie każdy serwis chce i jest gotowy na udostępnienie swojego warsztatu pracy „od kuchni”. Dla rzetelnych warsztatów jest to tylko i wyłącznie kwestia przełamania pewnych barier oraz umiejętności wykorzystania swojej uczciwości jako atutu dla klienta. Właśnie takie serwisy i ich właściciele, rozpoczynają w tym roku pracę w programie "Rzetelna naprawa".

"Myślę, że program Rzetelna Naprawa potwierdzany Raportem TÜV Rheinland pozwoli nam na pozyskanie nowych klientów, ceniących sobie jakość i rzetelność napraw blacharsko-lakierniczych”. Posiadając już certyfikat TÜV Rheinland w zakresie napraw blacharsko-lakierniczych, którego uzyskanie wiązało się z przejściem szczegółowego audytu, postanowiliśmy przystąpić do programu Rzetelna Naprawa, dzięki któremu nasze usługi stają się dla klientów bardziej transparentne". (Sławomir Drap, właściciel warsztatu Auto Drap Sp. z o.o.:)

"Dzięki Programowi Rzetelna Naprawa wzmocnimy wartość naszych usług blacharsko-lakierniczych, oraz pojazdów naszych klientów. To bardzo dobra droga do pokazania swojej jakości". (Daniel Olszewski, dyrektor serwisu Chwalibóg Motors Sp. z o.o. Sp. K)

Dodatkowa korzyść dla flot

Właściciele flot poza zapewnieniem jakości i uczciwości naprawy, poprzez program Rzetelna Naprawa osiągają jeszcze jedną korzyść. Jako klient instytucjonalny mogą uzyskać dostęp do platformy z możliwością śledzenia zmian oraz generowania raportów i dokumentacji z dowolnie wybranej naprawy. Wykonywanie wszystkich napraw w programie Rzetelnej Naprawy pozwala właścicielowi dużej liczby samochodów na stworzenie archiwum historii wszystkich napraw swoich pojazdów dostępnej w każdej chwili, na każdym urządzeniu z dostępem do internetu.

Dobra naprawa to same plusy

Niezależnie od tego, czy właścicielem pojazdu jest osoba prywatna czy klient instytucjonalny, każdy z nich chciałby jak najdłużej zachować wartość zakupionego samochodu na jak najwyższym poziomie. Oczywistym jest fakt, iż niefachowe naprawy wpływają na spadek wartości pojazdu, a szczególnie jeżeli nieznany jest ich zakres oraz wpływ na pozostałe elementy samochodu. Nie bez znaczenia pozostaje też wpływ na bezpieczeństwo pojazdu, oraz jego zachowanie się podczas kolejnej szkody. Inną sprawą są niepotrzebne wydatki na naprawy niezgodne z kosztorysem. Dlatego też tak ważna jest weryfikacja napraw, szczególnie w wypadku posiadania dużej liczby samochodów. Warto wybrać taki sposób kontroli, aby był on maksymalnie skuteczny przy minimalnych nakładach finansowych oraz organizacyjnych.